De endocrinologie is een subspecialisme binnen de interne geneeskunde. Het vakgebied endocrinologie houdt zich bezig met de werking van hormonen en de organen die deze hormonen produceren zoals bijvoorbeeld de schildklier, hypofyse en de bijnier. Hormonen spelen in allerlei opzichten een belangrijke rol in het lichaam. Zij zijn belangrijk voor de groei, de stofwisseling, de aanmaak van bloedcellen en de regulering van diverse biologische processen en activiteiten.

Een teveel of juist een tekort aan bepaalde hormonen kan leiden tot ernstige problemen en aandoeningen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Diabetes Mellitus (suikerziekte), hypofyse- en bijnierproblemen en schildklierafwijkingen. Deze aandoeningen komen bij steeds meer mensen voor in verschillende varianten. Ook worden binnen het vakgebied endocrinologie patiënten behandeld met stofwisselingsziekten. Bij stofwisselingsziekten is sprake van een enzym in de stofwisseling dat niet goed werkt. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij het verwerken van voedingsstoffen.