De geriatrie binnen ZGT staat voor een veilige, gastvrije, kwalitatief hoge zorgverlening voor kwetsbare (oudere) patiënten.

Wat is geriatrie?

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich specifiek richt op de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt. Deze patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, waardoor soms moeilijk(er) een oorzaak wordt gevonden. De geriater kijkt naar het geheel, waarbij lichamelijke klachten worden onderzocht met aandacht voor psychische, cognitieve (wat met het verstand te maken heeft),  sociale en functionele aspecten.

Centraal staat dat rekening gehouden wordt met de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de patiënt. De nadruk ligt op herstel en behoud van zelfredzaamheid.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bezoek aan de geriater?

De klinisch geriater richt zich op onderzoek en behandeling van kwetsbare ouderen. Wanneer een oudere persoon kwetsbaar is, valt moeilijk te omschrijven. Kenmerkend voor kwetsbaarheid bij ouderen is een combinatie van ongewild gewichtsverlies, afname van de loopsnelheid, voortdurende vermoeidheid, weinig beweging en afnemende spierkracht, onder meer van de handen. 

Kwetsbare ouderen gebruiken veelal meerdere medicijnen voor verschillende gezondheidsproblemen. Zij worden vaak geplaagd door een of meerdere van de “geriatrische reuzen”, symptomen van ziekte en achteruitgang die samenhangen met de leeftijd. Deze symptomen zijn:

 1. Moeilijker lopen en/of vaak vallen
 2. Achteruitgang van het geheugen of verwardheid
 3. Somberheid of depressiviteit
 4. Afwijkend gedrag
 5. Problemen met het ophouden van de urine en/of ontlasting

De klinisch geriater is opgeleid om patiënten met verschijnselen van kwetsbaarheid te onderzoeken en behandelen, het medicijngebruik te optimaliseren en samen met de patiënt te bepalen wat voor de oudere patiënt persoonlijk belangrijk is. Bij ouderen zal niet altijd het behoud van het leven of zelfs maar het bereiken van genezing voorop staan, vaak wordt gekozen voor een zo groot mogelijk kwaliteit van leven en een zo goed mogelijk behoud van zelfstandigheid. De klinisch geriater coördineert de behandeling als er meerdere specialisten bij betrokken zijn en kan het aantal ziekenhuisbezoeken soms beperken.

Wanneer is het zinvol een klinisch geriater te bezoeken?

Uw huisarts kan u naar de klinische geriatrie verwijzen wanneer u veel klachten hebt en het niet duidelijk is wat er aan de hand is. Ook als u zelf denkt “ik mankeer van alles, ik ben bij verschillende specialisten bekend, maar niemand weet wat er nu echt gaande is”, kunt u de huisarts vragen om u te verwijzen naar de klinisch geriater.

Lees meer over wanneer het raadzaam is een geriater te bezoeken.  

Vakgroep geriatrie

De vakgroep geriatrie is actief op vier locaties in drie ziekenhuizen in Twente (ZGT locatie Almelo en locatie Hengelo, Medisch Spectrum Twente in Enschede en in het Ropcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg) en hebben een erkende verpleegkundige vervolgopleiding “Vervolgopleiding Klinische Geriatrie”.

Wij streven er naar constant de meest optimale zorg aan de patiënten te leveren. Geriatrie is een specialisme dat voortdurend in beweging is en niet stil staat. Over de huidige ontwikkelingen van de geriatrie binnen ZGT wordt u op de hoogte gehouden onder het kopje Nieuws. 

Richtlijnen en keurmerken

De geriatrie beperkt zich niet tot de eigen afdeling en poliklinieken. Steeds vaker wordt in richtlijnen en keurmerken vastgelegd wanneer en hoe de klinisch geriater betrokken dient te worden bij de zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Zo is de aanwezigheid van een geriatrisch team een voorwaarde voor het verkrijgen van het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis.

Voor botbreuken, bijvoorbeeld gebroken heup speelt geriatrische traumatologie een belangrijke rol.

 

Ziekenhuislocatie Almelo Klinische geriatrie

 • Spreekuren

  maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Almelo Traumatologie

 • Telefoonnummer 088 708 58 47
 • Faxnummer -
 • Adres Zilvermeeuw 1,7609 PP Almelo

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Klinische geriatrie

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Traumatologie

 • Telefoonnummer 088 708 52 33
 • Faxnummer -
 • Adres Geerdinksweg 141,7555 DL Hengelo

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo