Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)

Geheugenpolikliniek

De geheugenpolikliniek is gericht op mensen bij wie er toenemende klachten van het geheugen zijn. Vaak geven deze klachten problemen in het dagelijks leven.

Om de oorzaak te achterhalen, brengen we op de geheugenpolikliniek samen met u en uw begeleider deze klachten in kaart. Op de geheugenpolikliniek werken  neurologen, geriaters en neuropsychologen samen. 

Werkwijze

U wordt uitgenodigd voor een intake. Op dinsdagochtend vindt deze plaats in ZGT locatie Almelo, op woensdagochtend in ZGT locatie Hengelo.

Na de intake wordt in het teamoverleg besproken of verder onderzoek, zoals een neuropsychologisch onderzoek (uitgebreid geheugenonderzoek) of een scan van de hersenen, noodzakelijk is voor het stellen van een diagnose. Deze onderzoeken volgen in principe in de week na de intake. Een aparte afspraak volgt voor het uitslaggesprek.

Lees meer over de geheugenpolikliniek.