Verpleegkundigen lopen in de gang

De Prostaatkliniek wordt gevormd door een netwerk van specialisten in Twente, werkzaam in ZGT en MST. Kennisuitwisseling met onder andere academische centra gebeurt via oncologie vergaderingen. Nieuwe ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek staan bij ons hoog in het vaandel.  

 

Bekijk het team van De Prostaatkliniek

 

Radiologen

Radiologie is het medisch specialisme dat de aard en de plaats van een ziekte. letsel of aandoening onderzoekt door middel van stralen of golven. De meest gebruikte stralen zijn de röntgenstralen of X-stralen (röntgenfoto’s, CT-scan), maar tegenwoordig wordt ook meer en meer gebruikgemaakt van geluidsgolven (echografie) en magnetische velden (NMR, MR of MRI (-scan)).
De radioloog is de arts die gespecialiseerd is in het verrichten van onderzoek en het stellen van een diagnoses met behulp van stralen of apparaten die de weefsels en organen van het lichaam zichtbaar maken. De radioloog kan met röntgen-, MRI- en ander onderzoek vaststellen of een lichaamsdeel of orgaan beschadigd, ziek of gezond is. Als de behandelende medisch specialist niet met zekerheid kan zeggen wat een patiënt mankeert, laat hij in overleg met de radioloog een 'foto' maken. De diagnose en het advies van de radioloog is mede bepalend voor het behandelplan.

Radiotherapeuten

Wanneer de uroloog heeft vastgesteld dat er bij u sprake is van prostaatkanker, dan vindt uw behandeling plaats door een multidisciplinair behandelteam waarin alle betrokken specialismen zijn vertegenwoordigd. De radiotherapeut heeft een belangrijke coördinerende rol hierin. Radiotherapeuten zijn medisch specialisten, gespecialiseerd in de behandeling door middel van ioniserende straling. De radioactieve straling vernietigt kankercellen of remt cellen in hun groei. Meestal betreft dit patiënten met kanker. Om die reden worden radiotherapeuten ook wel radiotherapeut-oncologen genoemd. De behandeling van prostaatkanker kan op verschillende manieren plaats vinden. Indien geadviseerd wordt tot bestralings-behandeling wordt u verwezen naar de radiotherapeut. Deze neemt met u de uitslagen van de onderzoeken door en spreekt met u het behandelplan door voor de bestraling.

 

Samenwerking Prostate MR center of Excellence

Binnen De Prostaatkliniek werken we samen met Prostate MR center of Exccellence (onderdeel van de afdeling radiologie van het RadboudUMC Nijmegen).

De afdeling radiologie van ZGT is hieraan verbonden. Met dezelfde apparatuur en kwaliteit.