Verpleegkundigen lopen in de gang

Experts van het forum

Herman Roelink

Herman Roelink

Uroloog ZGT. Hij is gespecialiseerd in oncologie, laparoscopie en laserchirurgie.

Adriaan Visser

Adriaan Visser

Adriaan Visser is gezondheidspsycholoog. Hij is gespecialiseerd in de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Hij deed onderzoek naar onder andere psychosociale problemen bij prostaatkanker, behoefte en evaluatie van palliatieve zorg, de communicatie in de zorg, de ontwikkeling van geïntegreerde psychosociale zorg in ziekenhuizen, inloophuizen en complementaire zorg.
Hij was werkzaam bij het Helen Dowling Instituut en nu als onderzoeker verbonden aan de Vruchtenburg, centrum voor begeleiding bij kanker in Rotterdam.

Harry Halmans

Harry Halmans

Harry Halmans is geen arts maar een ervaringsdeskundige. Hij fungeert al enige jaren op het forum als een goed geïnformeerde patiënt, die inmiddels veel van de materie af weet en die graag lotgenoten helpt op de zoektocht naar behandeling. Hij is een luisterend oor voor degene die op het forum zijn verhaal kwijt wil en zal met u meedenken om zo de weg te vinden naar optimale behandeling. Hij kijkt vanuit de kant van de patiënt.