Zorgkaart Nederland

Kwaliteitsresultaten

Van 2009 tot 2012 werkte De Prostaatkliniek met het Onafhankelijk Behandeladvies. Dit was een methode voor advisering voor de behandeling van prostaatkanker die losgekoppeld was van de behandelaar. Door de zorg los te koppelen van de behandelaar, konden we een onafhankelijk zorgadvies garanderen.

In 2009 startte De Prostaatkliniek een netwerk van urologen, radiologen en therapeuten, allen experts op het gebied van prostaataandoeningen. Van 2009 tot 2012 en heeft De Prostaatkliniek bijna 500 ‘OBA (Onafhankelijk Behandeladvies )’ patiënten gezien. De adviezen worden door de experts besproken en er is een wetenschappelijke commissie ingesteld om analyses en uitkomsten van de ‘OBA adviezen’ nader te onderzoeken. De voorliggende rapportage over de eerste 350 patiënten laat het OBA proces zien en geeft de resultaten weer die er zijn behaald.

 

Rapportage Onafhankelijk Behandel Advies