Verpleegkundige geeft patiënt uitleg over longkanker

Longkanker is een verzamelnaam voor een aantal vormen van kanker in de longen. De ziekte kan worden onderverdeeld in kleincellig en niet-kleincellig longkanker. Deze indeling is gemaakt op de kenmerken van de kankercellen, bekeken onder een microscoop.

Daarnaast bestaat er het zogenaamde mesothelioom. Deze vorm van kanker gaat meestal uit van het borstvlies of longvlies, minder vaak van het buikvlies en in zeldzame gevallen van het hartzakje. Het ontstaan van deze vorm van kanker heeft eigenlijk altijd te maken met (langdurige of intensieve) blootstelling aan asbestvezels. Ook bestaat er een groep van zeldzamere typen van kanker in de long, zoals het carcinoid en het thymoom. Daar zullen we op deze website niet bij stilstaan.

Kleincellig en niet-kleincellig

Longkanker kan onderscheiden worden in verschillende soorten kanker:

  • Niet kleincellig longkanker (NSCLC) gaat het om kanker in vrij grote cellen, hierbij zijn 3 soorten te onderscheiden, die genoemd zijn naar de cellen van waaruit de kanker ontstaan is: adenocarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en grootcellig carcinoom. De groeisnelheid van deze vormen is verschillend.
  • Kleincellig longkanker (SCLC) is een vorm van longkanker waarbij het gaat om hele kleine kwetsbare cellen, die in een heel snel tempo delen. Hierdoor kunnen zij zich ook sneller door het lichaam verspreiden dan de niet-kleincellige soort. Vaak is de kleincellige longkanker dan ook al uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan.
  • Mesothelioom, ook wel borstvlieskanker of asbestkanker genoemd. Het is een kwaadaardige vorm van kanker in de vliezen van de borstkas, longen en/of luchtwegen.