Verpleegkundige geeft patiënt uitleg over longkanker

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen ZGT wordt het volledige behandelpakket voor longkanker aangeboden volgens de nationale en internationale richtlijnen. Daarnaast nemen wij ook deel aan landelijke studies. Hierbij wordt binnen studieverband gebruik gemaakt van nieuwe medicatie of nieuwe behandelmethoden.

Als u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt de longarts dit uitvoerig met u en uw familie. Pas na uitgebreide voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk, kunt u beslissen of u wel of niet mee wilt doen.

Lopende studies in ZGT m.b.t. longkanker

  • NVALT-28: Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met niet-kleincellige longkanker, stadium 3, waarbij een lage-dosis hersenbestraling in combinatie met durvalumab wordt gegeven na chemoradiatie 
  • NVALT-30: Onderzoek naar de behandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker met het immunotherapiemiddel pembrolizumab. Onderzocht wordt of dit middel in een lagere dosering en meer op maat per persoon kan worden gegeven.
  • NVALT-25: Deze studie onderzoekt de optimale behandeling voor oudere patiënten met lokaal gevorderde longkanker op basis van een geriatrische beoordeling. Dit houdt in dat er gezocht wordt naar een goede balans tussen het te verwachten resultaat en de impact van de behandeling, waaronder de kans op ernstige bijwerkingen.
  • NUCLEIX: Het onderzoeken van veranderingen in het bloed die een voorspellende waarde kunnen geven voor het aantonen van longkanker.
  • PrO-Lung: studie waarbij patiënten dmv een app bijwerkingen noteren. De zorgverlener kan daardoor bijwerkingen monitoren en het wordt makkelijker gemaakt om overzicht te krijgen in het verloop van de bijwerkingen.
  • ERATS studie: (Enhanced Recovery After Thoracic Surgery (ERATS) care protocol). Dit is een studie die onderzoek doet naar optimaal herstel na een longoperatie.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij ZGT.