Verpleegkundige geeft patiënt uitleg over longkanker
Longkanker

Longkanker

U kunt op de polikliniek terecht voor afspraken, onderzoek en behandeling op het gebied van:

 • Longkanker;
 • Longvlieskanker;
 • Uitzaaiingen van andere kankersoorten in de longen.

Bij verdenking hierop kan uw huisarts of specialist u voor een afspraak verwijzen naar één van de longartsen, gespecialiseerd in oncologische aandoeningen.

Wat is longkanker?

De medische term voor longkanker is longcarcinoom. Longkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. In Nederland krijgen meer dan 14.000 mensen per jaar de diagnose longkanker. Het is een ernstige ziekte die meestal vrij laat wordt ontdekt, omdat er in het begin weinig klachten zijn. Kanker ontstaat doordat cellen ongeconcentreerd gaan delen. Er kan dan een kwaadaardige tumor ontstaan. Bij longkanker is dat in de longen. De kankercellen kunnen zich via het bloed en de lymfeklieren door de rest van het lichaam verspreiden, dit zijn uitzaaiingen.

Oorzaken

De meeste mensen die longkanker krijgen roken, hebben in het verleden gerookt of meegerookt. Ook kunnen er andere oorzaken zijn:

 • Werken met schadelijke stoffen.
 • Inademen van luchtvervuiling, zoals fijnstof.
 • Inademen van asbestvezels.
 • Longziekten zoals COPD, longemfyseem of chronische bronchitis.

Longkanker is niet erfelijk. Wel zijn er bepaalde erfelijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat sommige mensen longkanker krijgen en anderen juist niet.

We zien bij longkankerpatiënten die roken, dat bepaalde erfelijke factoren mee spelen, alleen kennen we het exacte mechanisme nog niet. Daarom moeten de kinderen van longkankerpatiënten die roken een negatief rookadvies krijgen, zodat zij een veel kleinere kans hebben op de ontwikkeling van longkanker.

Klachten en symptomen

Vaak krijgt iemand pas laat klachten. Mogelijke klachten zijn:

 • Prikkel- en kriebelhoest die niet over gaat.
 • Bloed ophoesten.
 • Aanhoudende heesheid.
 • Longontsteking die niet over gaat.
 • Zeurende pijn op de borst, rug of in het gebied van de schouders.
 • Kortademigheid.
 • ‘Onduidelijke’ aanhoudende klachten zoals vermoeidheid zonder reden, afvallen, geen eetlust hebben.

Ga bij deze klachten altijd naar de huisarts om dit te bespreken. Die kan u verwijzen naar de longarts, als dat nodig is.

Levensverwachting

Het is moeilijk om in het algemeen te zeggen of iemand met longkanker beter gaat worden of hoe lang iemand nog leeft na het horen van de diagnose. Dit hangt af van veel factoren, bijvoorbeeld welk soort kanker iemand heeft, in welk stadium de ziekte zich bevindt en of er uitzaaiingen zijn. De longarts kan u hier meer over vertellen.

Aandoeningen

Behandelingen