Verpleegkundige geeft patiënt uitleg over longkanker

Na de diagnose en MDO

Als de diagnose definitief is, wordt het behandelplan opgesteld. Afhankelijk van het tumorstadium en uw conditie wordt deze behandeling afgestemd en bespreekt de longarts dit met u. Als het behandelplan definitief is, krijgt u informatie die speciaal gericht is op uw behandeling.

Er zijn verschillende mogelijkheden om longkanker te behandelen. Daarnaast kan het doel van de behandeling verschillen. Deze kan gericht zijn op:

  • in opzet genezing;
  • remmen van de groei van de tumorcellen;
  • verlengen van uw leven;
  • symptoomgericht, verminderen van klachten om uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Mogelijke behandelingen zijn:

  • Chirurgisch (operatie): Als er sprake is van een laag stadium van ziekte, kan de longkanker verwijderd worden door middel van een operatie. Tijdens de operatie wordt de tumor met het omringende longweefsel verwijderd. Deze operatie en opname vindt plaats op onze locatie in Almelo. 
  • Radiotherapie (bestraling): Hierbij worden de tumor en aangrenzende lymfeknopen bestraald om genezing te bereiken of om de klachten te verminderen. De longtumor kan op verschillende manieren bestraald worden. Door stereotactische bestraling (hoge dosis) heel gericht bestraald of in combinatie met chemotherapie. Ook kan er bestraald worden in palliatieve opzet om symptomen te verlichten, zoals bijvoorbeeld pijn. De radiotherapeut bespreekt met u welke behandeling mogelijk is en hoe vaak u bestraald wordt. Radiotherapie vindt plaats in het MST in Enschede.
  • Chemo- en radiotherapie/Chemo en immunotherapie (gecombineerd): Chemotherapie is een veel voorkomende behandeling van kanker. De medicijnen in de chemokuur, ook wel cytostatica genoemd, remmen of doden snel delende cellen. Helaas maakt de chemotherapie geen onderscheid in goede en kwade cellen. Nadat de medicijnen via het infuus zijn toegediend, worden deze via het bloed door het hele lichaam verspreid. Zo komen zij bijna overal in het lichaam. Deze behandeling kan zowel gegeven worden als monotherapie, maar ook gecombineerd met radiotherapie of immunotherapie. Ook kan chemotherapie gegeven worden als aanvullende behandeling na een operatie. 
  • Immunotherapie: Immunotherapie werkt niet direct op kankercellen, maar is stimuleert uw eigen afweersysteem om zo de kankercellen aan te pakken met uw eigen afweer. Immunotherapie kan op verschillende momenten worden ingezet. Als monotherapie bij start behandeling, maar ook gecombineerd met chemotherapie. Tevens kan immunotherapie gegeven worden als aanvullende behandeling na het behandeltraject chemotherapie in combinatie met bestraling.
  • Tumor Targeted Therapy (Doelgerichte therapie): Tumor Targeted Therapy is een behandeling met medicijnen die de celdeling blokkeren, omdat ze de werking tegen gaan van de specifieke signalen die de kankercel nodig heeft om te overleven. Doelgerichte middelen worden ingezet bij patiënten met niet-kleincellige longkanker als er in de tumorcellen bepaalde mutaties zijn aangetoond. Alleen als je die specifieke kenmerken (mutaties) hebt, kan de doelgerichte behandeling werken. Deze therapie kan ingezet worden als eerste behandeling, maar ook als aanvullende behandeling na een operatie.
  • Niets doen: Niets doen is ook een keuze om samen te bespreken met uw arts. De woorden curatief en palliatief worden vaak gebruikt. Deze woorden geven aan wat het doel van de behandeling is. Curatief wil zeggen dat de behandeling gericht is op genezing. Bij een palliatieve behandeling is genezing niet mogelijk, maar kan de longkanker door de behandeling afgeremd worden en/of behandelen we symptoomgericht. Doel is dan om uw kwaliteit van leven te verbeteren met zo weinig mogelijk klachten en als dat kan, om uw leven te verlengen.

Kwaliteit van leven

Bij iedere behandeling staat uw kwaliteit van leven voorop. Het is belangrijk om regelmatig met uw longarts te bespreken hoe u zich voelt. Of uw behandeling zorgt voor een betere of juist slechtere kwaliteit van uw leven. Samen met uw longarts en verpleegkundig specialist moet u steeds beslissen of u de behandeling nog goed aan kunt of dat de behandeling te zwaar voor u wordt.

Behandelresultaten

Op de website ziekenhuischeck vindt u de kwaliteitscijfers van ZGT.