Verpleegkundige geeft patiënt uitleg over longkanker

Behandelteam

Het multidisciplinaire team bestaat uit zorgverleners die allemaal gespecialiseerd zijn in longkanker. Ze zijn vanaf het begin betrokken. Samen komen zij tot de juiste ondersteuning, diagnose en maken een behandelplan op maat. Er is altijd nauw overleg met u, uw huisarts en/of de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, kunnen we de zorg afstemmen en bieden we u de beste zorg. Ook werken wij veel samen met andere ziekenhuizen binnen en buiten de regio. In het zorgnetwerk werken wij ook nauw samen met de universitaire ziekenhuizen.

Longartsen ZGT

Een longarts is een medisch specialist die aandoeningen en ziekten van het ademhalingsstelsel onderzoekt en behandelt. De luchtwegen, de longen en spieren die betrokken zijn bij de ademhaling. Voorbeelden zijn COPD, Astma, longontsteking, infecties aan de ademhalingswegen en longkanker. Binnen ZGT werken onderstaande longartsen samen. In de beginfase kunt u bij klachten of bij een afwijkende longfoto naar één van hen worden verwezen. Als is vastgesteld dat u longkanker heeft, wordt u behandeld door één van de longartsen gespecialiseerd in longoncologie

 • C.L. van Felius, longarts
 • Dr. M.A.M. Jansen, longarts
 • Mw. Dr. A.J. Staal-van den Brekel, longarts
 • Mw. A.J.M. Raamsteeboers, chef de clinique, longarts

Verpleegkundig specialist longoncologie

Een verpleegkundig specialist (VS) is een gespecialiseerd oncologieverpleegkundige die na haar basisopleiding nog een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd, waarbij zij medisch inhoudelijke kennis heeft opgedaan en taken van de arts over kan nemen. Zij doet zowel spreekuren samen met de longarts als ook zelfstandig. Tijdens de behandeling en in de nazorgfase werkt zij als medebehandelaar zelfstandig in de follow up. Zij heeft hierbij de regiefunctie en geeft psychosociale begeleiding. 

 • Erna Haverkate, verpleegkundig specialist

Longoncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde opleiding oncologie. Haar taak is het begeleiden van patiënten met kanker tijdens de diagnostische fase, zij heeft hierbij de regiefunctie en geeft psychosociale begeleiding. Zij geeft u aanvullende voorlichting over de voorgestelde behandeling. De oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met alle betrokken medisch specialisten. 

 • Irma Rolink, oncologieverpleegkundige        
 • Henny Waterink, oncologieverpleegkundige

Longchirurgen

Een longchirurg opereert patiënten met afwijkingen aan de borstkas of longen. U krijgt bijvoorbeeld een longoperatie wanneer er een goedaardige of een kwaadaardige tumor in de longen is gevonden. Een longchirurg opereert ook patiënten die een zogenaamde klaplong hebben die niet wil genezen of steeds terugkomt. Daarnaast kan de longchirurg een kijkoperatie uitvoeren achter het borstbeen, in het bovenste gedeelte van de borstholte.

 • Dr. E.A. Kouwenhoven
 • Dr. J. Raymakers
 • M. Raber

De longchirurgen werken binnen het oncologisch centrum op de locatie Almelo op route 1.8.

Radiotherapeuten

Een radiotherapeut is een medisch specialist die patiënten met (meestal) kanker behandelt door middel van bestraling. Ze bestralen de kankercellen om alle kankercellen te doden en/of de celdeling te stoppen.   

De radiotherapeuten werken binnen MST op route F03. Op de site van het MST vindt u meer informatie.

Researchverpleegkundigen  

Researchverpleegkundigen coördineren alles wat te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat u een afspraak met één van hen krijgt voor meer informatie omtrent een studie of het tekenen van een toestemmingsformulier.            

 • Margo Kamp
 • Miriam van Kessel

Medisch secretaresses

De secretaresse heeft een belangrijke, ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangt u aan de balie en helpt bij eventuele vragen. Zij zorg voor het inplannen van onderzoeken, waarbij zij de patiënt voorziet van de nodige informatie ter voorbereiding. Ook inplannen en afhandelen van afspraken is een van haar taken. 

Radiologen

De radioloog is een medisch specialist, die met röntgenopnames of andere onderzoeksmethoden, zoals een echografie, CT-scan of MRI, vaststelt of een lichaamsdeel of orgaan ziek is. Ook kan de radioloog eventuele puncties uitvoeren. 

Nucleair geneeskundigen

De nucleair geneeskundige is een medisch specialist. Hij onderzoekt met name de functie van organen met behulp van radioactieve stoffen. Hij beoordeelt bijvoorbeeld de PET-CT scan

Pathologen

De patholoog is gespecialiseerd in het onderzoeken van menselijk weefsel. De patholoog onderzoekt het vocht of weefsel dat is verkregen bij een punctie, biopsie of operatie. De uitkomsten van die onderzoeken geeft de patholoog door aan de medisch specialist. Aan de hand van die uitslagen informeert de medisch specialist u over de verdere behandeling. U heeft zelf geen contact met de patholoog. ZGT werkt nauw samen met de pathologen van LabPon

Moleculair bioloog

De moleculair bioloog ondertzoekt cellen op moleculair niveau, om de processen en werking van de cel te doorgronden. ZGT werkt nauw samen met de moleculair bioloog van Labpon.