Medisch psychiatrische unit (MPU)

Patiënten met zowel lichamelijke aandoeningen als psychiatrische klachten, kunnen niet altijd terecht op een medische afdeling binnen het ziekenhuis. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van ZGT is speciaal ingericht voor patiënten met een combinatie van lichamelijke én psychiatrische ziektebeelden. De MPU biedt zorg aan patiënten met verschillende ziektebeelden.

Soms is een opname noodzakelijk, omdat de klachten intensievere behandeling of zorg vragen, die poliklinisch niet kan worden gegeven. De expertise van de MPU richt zich op diagnostiek en behandeling van de psychiatrische problematiek. De opnamedoelen worden, samen met de patiënt, en eventueel familie, opgesteld. Er wordt altijd gestreefd naar een zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijke, opnameduur.

Door de opzet van de MPU kunnen we meer aandacht geven aan uw zorg. Dagelijks beoordelen we welke zorg u op psychiatrisch en lichamelijk gebied nodig heeft. De nadruk ligt op het stabiliseren van acute psychiatrische en lichamelijke klachten, waarbij een duidelijke dagstructuur aan de hand van een therapieprogramma bepalend is.