Medisch psychiatrische unit (MPU)

De medisch psychiatrische unit (MPU) van ZGT is een speciale unit voor lichamelijke en psychiatrische zorg. Op de MPU verblijven patiënten met gemiddeld tot ernstige lichamelijke aandoening bij wie ook sprake is van ernstige psychiatrische problematiek. De MPU is een open afdeling, dit betekent dat patiënten vrijwillig kiezen voor een opname. Echter is er soms sprake van een gedwongen opname, waarbij we een deel van de MPU afdeling kunnen sluiten.

Op de MPU worden patiënten behandeld door een psychiater in samenwerking met andere medisch specialisten. Samen met een gespecialiseerd verpleegkundig team en andere multidisciplinaire medebehandelaars (zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist) wordt de meest optimale zorg en behandeling geboden. Gedurende de opname op de MPU zijn de psychiater en arts-assistent van de MPU eindverantwoordelijk behandelaar en blijft de verwijzend somatisch specialist (bijvoorbeeld internist of neuroloog) betrokken als medebehandelaar. Het grootste verschil tussen een gewone verpleegafdeling en de MPU is dat de MPU een kleine verpleegafdeling is, de unit bestaat uit vijf bedden. Daarnaast beschikt de MPU over een comfortroom. Deze comfortroom heeft een vriendelijke en sfeervolle uitstraling waar patiënten zich bij spanning of onrust kunnen terugtrekken.     

Door de kleinschalige opzet van de MPU kunnen we meer aandacht geven aan uw zorg. Het verblijf op de MPU is kortdurend. Dagelijks beoordelen we welke zorg u op psychiatrisch en lichamelijk gebied nodig heeft. De nadruk ligt op het stabiliseren van acute psychiatrische en lichamelijke klachten, waarbij een duidelijke dagstructuur aan de hand van een therapieprogramma bepalend is. 

comfortroom MPU

Comfortroom