Routine outcome monitoring (ROM)

Binnen de psychiatrie van ZGT wordt het effect van elk traject (polikliniek, kliniek en/of deeltijd) binnen uw behandeling gemeten. Met als doel cliëntgerichte zorg, kwaliteitsverbetering en betere behandeluitkomsten. Dit doen we met behulp van vragenlijsten. De uitkomsten van de vragenlijst wordt tijdens uw afspraak met de psychiater of psycholoog met u besproken. Bij afronding van elk traject (polikliniek, kliniek en/of deeltijd) ontvangt u een vragenlijst waarin u vragen kunt beantwoorden of u tevreden bent geweest over uw behandeling. De meeste vragenlijsten zijn digitaal te benaderen. U ontvangt een mail met de link als u een vragenlijst moet invullen.

ROM psychiatrie