Op de afdeling psychiatrie komt u met diverse medewerkers in contact. Hieronder leest u met wie u in contact kunt komen op onze afdeling. 

Psychiater

Een psychiater is een medisch specialist die zich na de basisopleiding tot arts heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Elke psychiater heeft een aantal speciale aandachtspunten binnen het vakgebied. In overleg met het behandelteam bepaalt de psychiater uw behandelplan. Ook schrijft hij medicatie voor als dat nodig is. Uw psychiater houdt altijd contact met uw huisarts en/of andere medisch specialisten.

Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS)

De AIOS is een Arts In Opleiding tot Specialist. Bij de afdeling psychiatrie is de AIOS in opleiding tot psychiater. De AIOS behandelt patiënten zelfstandig. De opleider van de AIOS is eindverantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten van de AIOS. De opleider is één van de psychiaters die op de afdeling werkt.

Huisarts In Opleiding (HAIO)

De HAIO is een Huisarts In Opleiding. Een huisarts moet veel basiskennis opdoen. Daarom heeft de HAIO elke drie maanden een andere opleidingsplek. Op de afdeling psychiatrie is dus elke drie maanden een andere HAIO aanwezig.

Coassistent

De coassistent is een basisarts in opleiding. Hij of zij loopt vier weken stage op de afdeling psychiatrie.

Verpleegkundig specialist (VS)

Binnen de polikliniek psychiatrie en de PAAZ werkt een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na de basisopleiding nog een twee-jarige masteropleiding heeft gevolgd en ruime ervaring heeft met psychiatrische patiënten. Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek kan de verpleegkundig specialist aanvullend onderzoek aanvragen. In nauwe samenwerking met de psychiater wordt er een behandelplan gemaakt voor de individuele patiënt. De verpleegkundig specialist is samen met de psychiater verantwoordelijk voor het medisch beleid op de afdeling psychiatrie. In overleg met patiënt en/of familie zal de VS, in nauw overleg met de medisch specialist, bepalen welke onderzoeken moeten plaatsvinden en welke behandeling het meest wenselijk is.

Verpleegkundigen

Op de afdeling psychiatrie werken op elke behandelgroep vaste verpleegkundigen. Zij regelen dat de patiënt de zorg krijgt die nodig is. De groepsverpleegkundige is de contactpersoon voor familie en andere betrokkenen.

Vaktherapeuten

Op de afdeling psychiatrie werken verschillende vaktherapeuten. Vanuit hun eigen vakgebied verzorgen zij een deel van het therapieprogramma. Dat kan drama, muziek, beeldend of activiteitentherapie zijn, maar bijvoorbeeld ook psychomotorische therapie.

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

De sociaal-psychiatrische verpleegkundige (SPV) voert individuele gesprekken met de patiënt en zijn of haar familie en/of vrienden. Deze gesprekken zijn informatief, inventariserend en ondersteunend.

Consultatief psychiatrisch verpleegkundige (CPV)

De CPV komt op de afdelingen in het ziekenhuis waar zij patiënten bezoeken waarbij mogelijke psychiatrische problematiek speelt en die mogelijk worden overgeplaatst naar de kliniek (PAAZ). Daarnaast hebben zij binnen de overige verpleegafdelingen van ZGT een adviserende en ondersteunende taak.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker wordt ingeschakeld bij vragen en/of problemen thuis of op het werk. De medische maatschappelijk werker zoekt met u en uw familie en/of vrienden naar oplossingen en/of mogelijkheden om goed met deze problemen om te gaan. De hulpverlening bestaat uit individuele gesprekken met u en/of uw partner of gezin.

Psychiaters