Op de afdeling psychiatrie komt u met diverse medewerkers in contact. Hieronder leest u met wie u in contact kunt komen op onze afdeling. 

Psychiater

Een psychiater is een medisch specialist die zich na de basisopleiding tot arts heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS)

De AIOS is een Arts In Opleiding tot Specialist. Bij de afdeling psychiatrie is de AIOS in opleiding tot psychiater. De AIOS behandelt zelfstandig patiënten.

Huisarts In Opleiding (HAIO)

De HAIO is een Huisarts In Opleiding. Een huisarts moet veel basiskennis opdoen. Op de afdeling psychiatrie is elke drie maanden een andere HAIO aanwezig.

Coassistent

De coassistent is een basisarts in opleiding. Hij of zij loopt vier weken stage op de afdeling psychiatrie.

Verpleegkundig specialist (VS)

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na de basisopleiding nog een twee-jarige masteropleiding heeft gevolgd en ruime ervaring heeft met psychiatrische patiënten. De verpleegkundig specialist is samen met de psychiater verantwoordelijk voor het medisch beleid op de afdeling psychiatrie.

Verpleegkundigen

Op de afdeling psychiatrie werken op elke behandelgroep vaste verpleegkundigen. Zij regelen dat de patiënt de zorg krijgt die nodig is. De groepsverpleegkundige is de contactpersoon voor familie en andere betrokkenen.

Vaktherapeuten

Op de afdeling psychiatrie werken verschillende vaktherapeuten. Vanuit hun eigen vakgebied verzorgen zij een deel van het therapieprogramma. Dat kan drama, muziek, beeldend of activiteitentherapie zijn, maar bijvoorbeeld ook psychomotorische therapie.

Secretaresses

De secretaresses zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerlei administratieve taken en voor de ontvangst op de polikliniek en de afdeling.

Zorgassistenten

De zorgassistenten zijn verantwoordelijk voor alle maaltijden (diëten) en voor de koffie- en theevoorziening. Daarnaast bieden zij ondersteuning in de zorg, waar nodig.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De sociaal psychiatrische verpleegkundige (SPV) voert individuele gesprekken met de patiënt en zijn of haar naasten.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker wordt ingeschakeld bij vragen en/of problemen thuis of op het werk. De medische maatschappelijk werker zoekt met u en uw naasten naar oplossingen en/of mogelijkheden om goed met deze problemen om te gaan.

Psychiaters