Polikliniek psychiatrie

polikliniek psychiatrie

Op de polikliniek behandelen wij patiënten met verschillende psychiatrische klachten. Het behandelaanbod van de polikliniek is divers en bestaat onder andere uit medicatie, verschillende vormen van psychotherapie, vaktherapie en psychiatrisch verpleegkundige hulp, begeleiding door SPV en maatschappelijk werk. U bepaalt samen met de psychiater welke behandelvorm het meest geschikt is. De uitkomst van dit gesprek wordt vastgelegd in een behandelplan.
Wij werken nauw samen met andere afdelingen binnen het ziekenhuis en met (GGZ) instellingen buiten ZGT. Zo bent u verzekerd van de best mogelijke zorg die aansluit bij uw behandelplan.

Het intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur en is meestal met de co-assistent/arts-assistent en deels met de psychiater.

Wat neemt u mee?

Bij het eerste gesprek moet u de volgende zaken meenemen:

  • in de bevestigingsbrief wordt aangegeven dat er twee vragenlijsten voor u klaarstaan op het patiëntenportaal MijnZGT, met het verzoek de vragenlijsten voor aanvang intake in te vullen. Lukt het thuis niet, dan kunt u ondersteuning krijgen van het informatiepunt MijnZGT.
  • identiteitsbewijs;
  • verzekeringsgegevens;
  • e-mailadres;
  • uw (mobiele) telefoonnummer.