Moeder baby unit (MBU)

Als hulp voor psychiatrische problemen in de thuissituatie niet voldoende is, kan een opname van de moeder samen met haar baby aangewezen zijn. Dit kan op de Moeder Baby Unit van de afdeling psychiatrie (PAAZ) van ZGT locatie Almelo. Tijdens opname worden de psychiatrische problemen van de moeder behandeld en wordt gewerkt aan het herstel dan wel het verbeteren van de hechting tussen moeder en baby. De zorg voor de baby staat centraal tijdens de opname, waarbij de betrokkenheid van de moeder én vader erg belangrijk is. De vader is altijd welkom op de afdeling, dit in overleg met de moeder en de verpleegkundige van de MBU. 

Vrouwen met een (dreigende) postpartum depressie, een kraambed-psychose of andere vorm van psychiatrische ontregeling in de eerste zes maanden na de bevalling komen in aanmerking voor opname op de moeder baby unit. Zij worden opgenomen samen met de baby, waarbij de focus op ouder-kind hechting ligt. Opname is op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Patiëntenervaringen moeder baby unit (MBU)

‘Wat ik hier fijn vond was de herkenbaarheid van de gevoelens van de andere moeders.’ 

‘Ik heb geen spijt dat ik hier gezeten heb; ik ga het misschien zelfs af en toe wel even missen.’

‘Deze opname is voor mij een kans geweest. Een kans om rust te vinden en van mijn kind te genieten.’

‘Je kunt hier zoveel leren. Dat je hier bent betekent dat het goedkomt met jou en je kindje.’ 

afbeelding MBU

Wat biedt de moeder baby unit (MBU)

De Moeder Baby Unit (MBU) heeft opname mogelijkheid voor drie moeders met hun baby tot de leeftijd van zes maanden.

De MBU is de enige afdeling waar moeder en kind samen langdurig terecht kunnen. Daarmee krijgt de moeder de tijd voor effectieve behandeling van haar psychische klachten, is er ondersteuning bij zowel de praktische zorg als het opbouwen van een band met de baby en wordt voorkómen dat het kindje een ontwikkelingsachterstand krijgt. Want naast voeding heeft een baby natuurlijk ook  communicatie, liefde en aandacht nodig om te groeien. Een moeder met psychische klachten is in deze belangrijke fase niet vanzelfsprekend in staat dit te bieden en behoeft daarbij dus ondersteuning en coaching. Mensen uit de omgeving van de moeder, bijvoorbeeld de vader van het kindje, worden in wederzijds overleg eveneens hierbij betrokken.

Tijdens de opname is de psychiater hoofdbehandelaar en bekijken we als  multidisciplinair team per individu welke zorg er nodig is. Hierbij werken we ook nauw samen met diverse andere disciplines in het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de kinderarts, kinderfysiotherapeut, pedagogisch medewerker en/of de gynaecoloog.

Voor onze patiënten is structuur heel belangrijk. De voedingstijden van de baby, de eigen eetmomenten en de therapietijden bepalen het ritme van de dag. De therapieën van de MBU zijn uiteenlopend.

Op de afdeling heeft iedere moeder haar eigen slaapkamer, er is een gezamenlijke huiskamer voor de moeders met baby en aan de huiskamer grenst een slaapkamer met ruimte voor drie baby's. Wanneer MBU-opname besproken wordt, is er doorgaans ook een mogelijkheid de MBU te bekijken.

Patiëntenfolder

Meer informatie over de 'Moeder Baby Unit (MBU)' vindt u in onze folder.