Verpleegkundigen lopen in de gang

Het multidisciplinaire team bestaat uit zorgverleners die allemaal gespecialiseerd zijn in de behandeling van slokdarmkanker. Samen komen zij tot een diagnose, een behandelplan op maat en de juiste ondersteuning. Wij werken samen met andere ziekenhuizen binnen -en buiten de regio. In het zorgnetwerk werken wij ook nauw samen met de universitaire ziekenhuizen.

Maag- darm- en leverartsen

De maag- darm- en leverartsen voeren de endoscopieën uit. Zij voeren met u het eerste gesprek na gastroscopie, als er een verdenking is op slokdarmkanker. Ook kan het zo zijn dat zij in de loop van het traject opnieuw een endoscopie zullen doen.

 • Dhr. dr. Aktas
 • Dhr. dr. Dura
 • Dhr. dr. Hartmans
 • Mw. dr. Lieverse
 • Dhr. dr.  van der Linden
 • Dhr. dr. van Roermund
 • Dhr. dr. Thurnau
 • Dhr. dr. Vrij
 • Dhr. dr. Oosterwijk

Chirurg-oncologen

Binnen het slokdarm-, maagcentrum werken chirurgen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van slokdarmkanker.

 • Dhr. dr. van Det
 • Dhr. dr. Kouwenhoven
 • Dhr. dr. Mantel

Internist-oncologen

De internist-oncoloog is een internist die kanker behandelt met medicijnen. Met de internist-oncoloog krijgt u te maken wanneer u chemotherapie krijgt.

 • Dhr. dr. Hoekstra
 • Mw. dr. I.M. Oving

Verpleegkundig specialisten

Een verpleegkundig specialist (VS) is een gespecialiseerd verpleegkundige die na haar basisopleiding nog een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd, waarbij zij medisch inhoudelijke kennis heeft opgedaan en taken van de arts over kan nemen. Zij doet zowel spreekuren samen met de arts als ook zelfstandig.

 • Mw. Dik
 • Mw. Postel
 • Mw. Barendrecht-Barink (in opleiding)

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde opleiding oncologie. Haar taak is het begeleiden van patiënten met kanker tijdens de onderzoeken, de behandeling en de nazorgfase. De oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met alle betrokken medisch specialisten.

 • Mw. Wolfkamp-Boerrigter
 • Mw. Mensink-Klieverik
 • Mw. Oude Booijink
 • Mw. ten Cate

Medisch Secretaresses

De secretaresse heeft een belangrijke, ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangt u aan de balie en helpt bij eventuele vragen. Zij zorg voor het inplannen van onderzoeken, waarbij zij de patiënt voorziet van de nodige informatie ter voorbereiding. Ook inplannen en afhandelen van afspraken is een van haar taken.

Radiologen

De radioloog is een medisch specialist, die met röntgenopnames of andere onderzoeksmethoden (echografie, CT of MRI) vaststelt of een lichaamsdeel of orgaan ziek is. Ook kan de radioloog eventuele puncties uitvoeren.

Radiotherapeuten

De radiotherapeut behandelt patiënten met radiotherapie, ofwel bestraling. De radiotherapeut informeert u en de chirurg over het aantal bestralingen dat u krijgt. Tijdens de bestralingskuur bent u bij de radiotherapeut onder controle. ZGT werkt nauw samen met radiotherapeuten van MST.

Nucleair geneeskundigen

De nucleair geneeskundige is een medisch specialist. Hij onderzoekt met name de functie van organen met behulp van radioactieve stoffen. Hij beoordeelt bijvoorbeeld de PET-CT scan.

Pathologen

De patholoog is gespecialiseerd in het onderzoeken van menselijk weefsel. De patholoog onderzoekt het vocht of weefsel dat is verkregen bij een punctie, biopsie of operatie. De uitkomsten van die onderzoeken geeft de patholoog door aan de medisch specialist. Aan de hand van die uitslagen informeert de medisch specialist u over de verdere behandeling. U heeft zelf geen contact met de patholoog. ZGT werkt nauw samen met de pathologen van LabPon.    

Diëtisten

Wanneer u veel bent afgevallen of indien uw voedingstoestand geoptimaliseerd moet worden, krijgt u veelal een consult bij de diëtiste. Na de diagnose slokdarmkanker krijgt u standaard een aantal afspraken bij de diëtiste in het voor- en natraject.

Fysiotherapeuten

Ook de fysiotherapeut heeft een vaste plek in het zorgpad slokdarmkanker, de fysiotherapeut kijkt naar uw lichamelijke conditie en uw activiteiten in het dagelijks leven. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om uw lichamelijke conditie te verbeteren.

Researchverpleegkundigen  

Researchverpleegkundigen coördineren alles wat te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat u een afspraak met één van hen krijgt voor meer informatie omtrent een studie of het tekenen van een toestemmingsformulier.      

 • Ilse Masselink
 • Linda Morsink 
 • Monique Kuipers
 • Jessica Schoenmaker
 • Barbera Alberts