Verpleegkundigen lopen in de gang

Binnen het Moeder Kind Centrum van ZGT komt u diverse medewerkers tegen. Wij stellen ze hieronder aan u voor.

Gynaecologen

Een gynaecoloog onderzoekt en behandelt aandoeningen en ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen. Ook is de gynaecoloog gespecialiseerd in obstetrie. Dat is een ander woord voor verloskunde. De gynaecologen werken op de polikliniek,  de afdeling geboorte en afdeling moeder en kind  van het Moeder Kind Centrum.  Gynaecologen begeleiden bevallingen en doen gynaecologische en verloskundige operaties.  Scrol hieronder naar een foto voor meer informatie over de betreffende gynaecoloog.

Verloskundigen

De verloskundigen (ook wel klinisch verloskundigen genoemd om dat zij in het ziekenhuis werken) zijn  werkzaam op de polikliniek verloskunde, afdeling geboorte en afdeling moeder en kind. Verloskundigen werken samen met gynaecologen in teams op de polikliniek verloskunde. Eén van de verloskundigen heeft dagelijks spreekuur op de polikliniek. De verloskundigen zijn gespecialiseerd in moeilijke en bijzondere bevallingen. Samen met een obstetrie verpleegkundige en/of kraamverzorgende begeleiden zij de bevalling. Wanneer zich een probleem mocht voordoen gedurende de bevalling schakelt de verloskundige onmiddellijk de dienstdoende gynaecoloog in.  Onze verloskundigen werken altijd onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Echoscopistes

Als u onder controle bent van een gynaecoloog kan een echo onderdeel uitmaken van de zwangerschapscontrole in ons ziekenhuis. Daarvoor kunt u terecht bij de echoscopiste.

Verpleegkundigen

Binnen het Moeder Kind Centrum werken specialistisch opgeleide neonatologie- en obstetrie verpleegkundigen of verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. Neonatologie verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het verplegen van zieke pasgeborenen en werken voornamelijk op het deel van de afdeling moeder en kind waar gezinskamers voor zieke pasgeborenen zijn ingericht (de neonatologie).  Obstetrie verpleegkundigen begeleiden en assisteren bij bevallingen op de afdeling geboorte of zijn werkzaam in de zorg voor kraamvrouwen en hun pasgeborene op de gezinskamers van de afdeling moeder en kind.  

Lactatiekundige

ZGT biedt maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten aan over het geven van borstvoeding. Wanneer u tijdens uw zwangerschap onder medische behandeling bent en specifieke vragen heeft, kunt u een afspraak maken met een lactatiekundige. Na de bevalling kan zij ingeschakeld worden bij problemen.

Secretaresses

Op de polikliniek verloskunde werken secretaresses. Zij ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op beide afdelingen.

Kinderartsen

Voor zieke pasgeborenen die opgenomen worden op de afdeling moeder en kind is de kinderarts de hoofdbehandelaar. In sommige situaties wordt bij pasgeborenen de kinderarts geraadpleegd (in consult gevraagd) op de afdeling geboorte of op de afdeling moeder en kind. Kinderartsen werken samen met arts-assistenten. Bij een consultvraag komt meestal eerst de arts-assistent langs, waarna de bevindingen met een kinderarts worden besproken.  

Arts-assistenten

De gynaecologen worden in hun dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een aantal arts-assistenten. Arts-assistenten zijn artsen die hun volledige artsenopleiding achter de rug hebben. Zij doen na het behalen van hun artsendiploma ervaring op in dit specialisme.

AIOS IGT en Co-assistenten 

Het Moeder Kind Centrum werkt samen met het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT) en met de artsenopleiding van de Rijksuniversiteitvan Groningen (RUG). U zult dan mogelijk ook artsen in opleiding tot specialist en co-assistenten  ontmoeten.  Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) volgen een medische vervolgopleiding tot profielarts. Co-assistenten zijn studenten die in een gevorderd stadium van hun artsenopleiding zijn. Zij lopen stage op onze afdeling om inzicht en ervaring te krijgen in het specialisme. Zij zijn u dankbaar voor uw medewerking aan hun onderwijs. Het kan zijn dat u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent. Geef dit dan aan ons door. Toch hopen wij dat u hen de kans geeft om ervaring op te doen. Uiteindelijk zijn alle hulpverleners op deze wijze met hun werk begonnen.

Gastvrouwen

U kunt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis via het keuzemenu dagelijks aangeven wat u wilt eten. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan helpen de gastvrouwen u graag. De keuzemogelijkheid geldt voor de broodmaaltijden en de warme maaltijd. Het kan ook zijn dat u bepaalde dingen niet mag eten vanwege een dieet, uw geloofsovertuiging, of omdat u liever vegetarisch eet. Ook dit kunt u doorgeven bij de gastvrouwen. Zij verzorgen namelijk uw maaltijden vanuit de afdelingskeuken. Ook verzorgen zij uw tussentijdse maaltijden en drankjes.

Kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden leveren in nauwe samenspraak met de verpleegkundigen zorg aan het gezin op de afdeling moeder en kind. Onze kraamverzorgenden geven u graag  voorlichting over het ouderschap en de zorg die een pasgeboren baby nodig heeft.  Ook begeleiden zij, in opdracht van een verloskundige of obstetrie verpleegkundige, barenden op de afdeling geboorte.

Stagiaires

Onze ziekenhuizen werken mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat een stagiaire meeloopt met onze verpleegkundigen en verloskundigen.

Vrijwilligers

Binnen het Moeder Kind Centrum zijn vrijwilligers werkzaam. Zij hebben onder andere een rol bij de ontvangst van patiënten en bezoekers  op de afdeling, zij begeleiden patiënten bij vervoer naar andere afdelingen in ZGT of bij vervoer naar de uitgang ivm ontslag. Daarnaast doen zij veel hand en span diensten in samenspraak met de verpleegkundigen