Verpleegkundigen lopen in de gang

Na de bevalling in het ziekenhuis wordt uw baby onderzocht door de verloskundige of arts-assistent/AIOS. De verpleegkundige zal uw kindje verzorgen. Omdat wij ontwikkelingsgerichte zorg stimuleren zal de verpleegkundige de partner direct na de geboorte zoveel mogelijk betrekken bij de zorg voor de baby.  In de meest gevallen gaat u na de bevalling samen met uw kindje naar huis. Soms is het nodig om nog één of enkele dagen op de afdeling moeder en kind afdeling te blijven. Dat is bijvoorbeeld als u of uw kindje extra zorg nodig heeft.

Verloskunde - couveuse

Het kan gebeuren dat we uw kindje een tijdje extra in de gaten willen houden of speciale zorg geven. Dan kan het nodig zijn dat uw kindje een tijdje in een couveuse ligt. Dat is bijvoorbeeld als uw baby te vroeg geboren is, of dat het een laag geboortegewicht of andere problemen heeft. Na de bevalling brengen we u samen met uw baby naar de afdeling  moeder en kind. Wanneer uw kind intensievere zorg nodig heeft dan zal een neonatologie verpleegkundige uw kind verzorgen.  Meer informatie leest u op Neonatologie.

Kraamzorg inschakelen

In de eerste dagen na de bevalling kunt u thuis kraamzorg krijgen. Deze zorg wordt verleend door kraamverzorgenden. De kraamverzorgende verzorgt de kraamvrouw in het kraambed en doet bij haar de dagelijkse lichamelijke controles.  De kraamverzorgende  ondersteunt de ouders gedurende de kraambedperiode in het zelfstandig verzorgen en voeden van de pasgeborene. Tevens geeft zij informatie over het leren kennen van signalen van de baby. De kraamverzorgende ontvangt daarnaast de kraamvisite en voert beperkt licht huishoudelijke werkzaamheden uit. 

Hoe regelt u kraamzorg?  Zo snel mogelijk na de bevalling meldt u aan het door u gekozen kraamzorgbureau dat u bent bevallen en wanneer u vermoedelijk thuis komt. De verpleegkundige vertelt u wanneer u daadwerkelijk naar huis mag. Dan belt u weer met kraamzorgbureau om het definitieve tijdstip van thuiskomst door te geven.

Als u een warme overdracht wilt, dan kunt u dit aangeven bij Naviva en de verpleegkundige van de afdeling Moeder & Kind. Dit houdt in dat wij in het ziekenhuis de zorg voor u overdragen aan de kraamverzorgende van Naviva die bij u thuis is ingezet. Uw kraamverzorgende komt hiervoor naar ZGT en ontvangt aan uw bed de overdracht.  

Het kan zijn dat u nog moet wachten op bloeduitslagen of controle door een kinderarts. Dan is het verstandig  dit te melden bij het kraamzorgbureau en af te spreken dat u terug belt zodra het ontslag zeker is.

Nacontrole

Mocht het nodig zijn, dan krijgt u een afspraak voor nacontrole toegestuurd. Tijdens deze controle bespreken we het verloop van uw bevalling en we doen enkele controles. We meten uw bloeddruk en inspecteren eventueel het kniplitteken of keizersneelitteken. De nacontrole is meestal zes tot acht weken na de bevalling.