Verpleegkundigen lopen in de gang

Direct naar:

Tijdens uw zwangerschap wordt u in eerste instantie begeleidt door een verloskundige of uw huisarts. Als zij dat nodig vinden, kunnen zij u doorverwijzen naar de gynaecoloog. Dan komt u terecht op de polikliniek verloskunde van het Moeder Kind Centrum ZGT.

Eerste afspraak

Uw eerste afspraak met de gynaecoloog of verloskundige duurt ongeveer twintig minuten. U bespreekt dan uw gezondheidssituatie. Daarna worden uw bloeddruk, gewicht en de groei van uw baarmoeder gemeten. Ten slotte luistert de gynaecoloog naar de harttonen van uw baby. Soms laat de gynaecoloog tijdens uw eerste bezoek een echo maken. Aanvullende onderzoeken worden zoveel mogelijk uitgevoerd op het moment dat u al in het ziekenhuis aanwezig bent. Dat kan bijvoorbeeld ook een CTG (hartfilmpje) of bloedonderzoek zijn.

Eerdere zwangerschappen en zwanger worden

De gynaecoloog of verloskundige zal aan u vragen of dit uw eerste zwangerschap is. Als u eerder zwanger bent geweest, wordt ook gevraagd hoe deze zwangerschappen zijn verlopen. De eerste dag van de laatste menstruatie wordt gebruikt om de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum van de bevalling te berekenen. Het is altijd belangrijk om te weten of uw laatste menstruatie normaal en op tijd was. Het is verstandig de begindagen van de laatste menstruaties voor uzelf op te schrijven en mee te nemen. Net als de datum waarop u eventueel met de pil bent gestopt. Verder zijn de data van zwangerschapstesten die u zelf hebt gedaan belangrijk. Eventueel kunnen we met een echoscopisch onderzoek bepalen sinds wanneer u zwanger bent.

Terug naar boven

Melden op de polikliniek

De polikliniek verloskunde is speciaal gericht op zwangerschapsbegeleiding. Iedere dag houdt een team van één van de gynaecologen samen met een verloskundige en een echoscopiste spreekuur. Bent u eenmaal bekend binnen een team wordt geprobeerd u zoveel mogelijk bij ditzelfde team te plannen voor vervolg consulten.  Heeft u een afspraak met de gynaecoloog of verloskundige? Dan kunt u zich melden bij de balie van de polikliniek verloskunde.

Gezondheid van uw familieleden

Als er ziekten of mogelijk erfelijke aandoeningen in uw familie voorkomen, is het verstandig dit te melden. Voorbeelden zijn: suikerziekte, hoge bloeddruk, taaislijmziekte, downsyndroom, open ruggetje en spierziekten. Ook is het belangrijk om te weten of er in de familie van u en uw partner kinderen of volwassenen zijn met aangeboren afwijkingen. Bijvoorbeeld aangeboren hartafwijkingen. Sommige aandoeningen of afwijkingen zijn al voor de geboorte vast te stellen. Dat doen we met prenatale of antenatale diagnostiek. Dit doen we alleen als er echt een verhoogd risico voor uw baby is op een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking.

Na het gesprek met de gynaecoloog

Op basis van de resultaten van de onderzoeken bepaalt de gynaecoloog of u terug kunt naar uw verloskundige of huisarts voor het begeleiden van uw zwangerschap en bevalling. Het kan ook zijn dat de gynaecoloog het verstandig vindt om de begeleiding zelf te blijven doen.

Terug naar boven

Onderzoek tijdens de zwangerschap

Begeleidt de gynaecoloog uw zwangerschap en bevalling? Dan komt u regelmatig op het gezamenlijke spreekuur van de gynaecoloog en de verloskundige voor een zwangerschapscontrole.  Tijdens deze controle wil de gynaecoloog of verloskundige van u weten hoe het met u en met uw zwangerschap gaat. Net als tijdens het eerste polikliniekbezoek wordt u onderzocht. Naarmate uw zwangerschap vordert, ziet de gynaecoloog u vaker voor controle terug op het spreekuur. 

Overzicht van onderzoeken tijdens de zwangerschap

 • bloedonderzoek
 • CTG (hartfilmpje)
 • bloeddruk meten
 • urineonderzoek
 • echoscopie

Prenatale screening

U kunt laten onderzoeken of het kind in uw buik een aandoening heeft of een lichamelijke afwijking. We noemen dit prenatale screening. Er zijn twee soorten screening:

 • Onderzoek naar downsyndroom, edwards syndroom en patau syndroom: de NIPT (niet-invasieve prenatale test).
 • Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13 weken echo en de 20 weken echo.

U beslist zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden van prenatale screening. Heeft u tijdens uw eerste bezoek aan ons gezegd dat u meer wilt weten over prenatale screening? Dan krijgt u hier een uitgebreid gesprek over (counseling).

Kijk voor meer informatie, folders en animatievideo’s op pns.nl, de website over pre- en neonatale (na de geboorte) screeningen.

Terug naar boven

Leefregels

U bent zwanger. Dat is een heel bijzondere en blijde gebeurtenis. Maar er verandert dan ook veel in uw leven. Er komt dus ook veel informatie op u af. Bijvoorbeeld over de zwangerschap in het algemeen. Maar ook over de controles die u krijgt en hoe u gezond leeft tijdens de zwangerschap. Over het algemeen kunt u tijdens uw zwangerschap alles blijven doen wat u ook deed toen u niet zwanger was: werken, sporten, seks, autorijden enzovoorts. Het is vooral heel belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt en naar uw lichaam luistert. Wij geven u informatie over hoe om te gaan met onderstaande onderwerpen. 

 • Alcohol
 • Drugs
 • Medicijnen
 • Roken
 • Röntgenonderzoek
 • Sauna/zonnebank
 • Seksualiteit
 • Vakanties
 • Toxoplasmose
 • Verf/chemicaliën
 • Voeding
 • Werk buitenshuis

Terug naar boven

Afspraak lactatiekundige

De lactatiekundige houdt dagelijks spreekuur. Daarvoor kunt u een afspraak maken. Zie de pagina contact hoe u de lactatiekundige kunt bereiken. Wij raden alle aanstaande ouders aan om één van de borstvoedingsinformatieavonden in het ziekenhuis te volgen.

Terug naar boven

Zwangerschapsklachten

Sommige vrouwen voelen zich tijdens hun zwangerschap negen maanden lang beter dan ooit. Andere vrouwen hebben klachten zoals misselijkheid, rugpijn, brandend maagzuur of moeizame ontlasting. Het zijn gebruikelijke zwangerschapsklachten die bij elke vrouw en elke zwangerschap verschillend zijn. De ene vrouw kan haar werk voortzetten tot vier of zes weken voor de uitgerekende datum. De andere vrouw zal al eerder haar werkzaamheden moeten aanpassen. Ook in emotioneel opzicht verandert er veel. Voor de meeste vrouwen en hun partners is een zwangerschap een blijde gebeurtenis. Maar soms zijn er ook zorgen over de relatie, werk, geld of andere zaken. Bespreek uw zorgen met uw verloskundige of huisarts.

Terug naar boven

Onschuldige klachten

Tijdens de zwangerschap kunt u last krijgen van allerlei kwalen. De ene vrouw heeft er meer last van dan de andere. Onderstaande kwalen zijn in principe onschuldige klachten: ze ‘horen er gewoon bij’. Maakt u zich ongerust of zijn de klachten erg hinderlijk? U mag altijd contact opnemen met uw verloskundige of gynaecoloog.

 • aambeien en spataderen
 • bandenpijn
 • bekkenpijn
 • carpaal tunnel syndroom (beknelde zenuw in de pols)
 • contracties (harde buiken)
 • duizeligheid bij rugligging
 • extra afscheiding
 • huidverkleuring
 • jeuk
 • kuitkrampen
 • maagzuur
 • misselijkheid / braken
 • neus- en tandvleesbloedingen
 • obstipatie / verstopping
 • opgezette enkels, handen en voeten
 • vermoeidheid
 • zwangerschapsstrepen

Terug naar boven

Waarschuwingssignalen

Sommige klachten kunnen wijzen op een verstoord verloop van de zwangerschap. Het is belangrijk dat u deze klachten serieus neemt. Neem bij onderstaande ‘waarschuwingssignalen’ contact op met uw verloskundige of gynaecoloog.

 • overmatig braken
 • vaginaal bloedverlies
 • geen of beduidend minder leven voelen
 • blaasontsteking
 • koorts
 • hoofdpijn; eventueel in combinatie met sterretjes zien, pijn in de maagstreek, een bandgevoel
 • plotselinge gewichtstoename
 • voortijdige weeënactiviteit, voor de 37e week
 • weeën
 • het breken van de vliezen
 • (verkeers)ongeval/trauma

Terug naar boven

Wat te doen bij klachten/ongerustheid of vragen?

Als heel duidelijk is dat het probleem niet aan de zwangerschap ligt dan belt u een andere zorgverlener zoals de huisarts. Als u denkt dat uw klachten mogelijk verband houden met uw zwangerschap belt u dan als eerste het ziekenhuis.

U belt altijd met het ziekenhuis wanneer:

 • u een uur lang regelmatig weeën heeft;
 • uw vliezen gebroken zijn of als u denkt dat u vruchtwater verliest;
 • u bloed verliest;
 • u zich niet lekker voelt of als u zich ongerust maakt;
 • de weeën te vroeg beginnen in de zwangerschap;
 • u weinig of geen leven voelt.

U belt naar de afdeling geboorte 088 708 44 16 (dit is per 1 juni 2016 ons centrale nummer voor de geboortezorg op beide locaties).

U krijgt een keuze menu te horen waar u voor “1 Zorgvraag” kiest. Een verpleegkundige bespreekt met u de zorgvraag en maakt een afspraak voor u op de polikliniek verloskunde locatie Almelo of locatie Hengelo indien dit voor u dichter bij huis is.

Terug naar boven

Complicaties

Er zijn diverse zaken die zich kunnen voordoen tijdens de zwangerschap. De verloskundige informeert u hierover.

 • overmatig braken
 • bloedverlies voor 12 weken
 • bloedverlies na 12 weken
 • miskraam
 • buitenbaarmoederlijke zwangerschap
 • meerlingenzwangerschap
 • mola zwangerschap: een niet goed aangelegde zwangerschap. Dat wil zeggen dat bij of kort na de bevruchting er iets misgaat, waardoor alleen de placenta doorgroeit
 • klein kind
 • groot kind
 • nierbekkenontsteking
 • stuitligging
 • dwarsligging
 • hoge bloeddruk
 • voortijdige weeënactiviteit
 • zwangerschapsdiabetes
 • niet ingedaald hoofdje
 • overdragenheid (‘over tijd’ zijn)
 • de baby is overleden

Terug naar boven

Opname

Het kan gebeuren dat er tijdens de zwangerschap complicaties optreden. Voorbeelden zijn een dreigende vroeggeboorte, hoge bloeddruk of bloedverlies. We kunnen dan besluiten dat we u opnemen in het ziekenhuis. Dat doen we om uw gezondheidstoestand en die van uw kindje continu in de gaten te houden. Als het nodig is kunnen we tijdens uw opname een eventuele behandeling in gang zetten. Helaas is het niet mogelijk dat de partner bij de zwangere blijft overnachten.

Als u tijdens uw zwangerschap wordt opgenomen in het ziekenhuis, komt u terecht op de afdeling moeder en kind. Op deze afdeling werkt een team van verpleegkundigen dat gespecialiseerd is in de zorg voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen en baby’s. Verder komt u in contact met gynaecologen, verloskundigen en andere medewerkers. Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken tijdens uw opname en hoe u zich voelt, bepaalt de gynaecoloog wanneer u weer naar huis mag.

Terug naar boven