Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Een groot gedeelte van de diabetespatiënten wordt behandeld door de huisarts. Er zijn echter redenen om u naar het ziekenhuis te verwijzen voor de behandeling. Redenen kunnen zijn:

  • diabetes mellitus type 1.
  • zwangerschap en diabetes.
  • complexe type 2 diabetes, waar specialistische zorg nodig is.
  • diabetes met complicaties of andere ziektebeelden.
  • kinderen met diabetes.

De behandeling van diabetes is afhankelijk van het type diabetes dat u heeft. Wij onderscheiden twee behandelmethodes:

  1. Bij diabetes type 1 is het lichaam niet in staat insuline aan te maken. De behandeling bestaat uit insulinetherapie. Dit is een ingrijpende verandering, in het leven. Uw behandelende internist en diabetesverpleegkundige zullen u hierin begeleiden. Zij bespreken alle mogelijkheden, binnen insulinetherapie met u.
  2. De eerste en belangrijkste stap in behandeling van diabetes type 2 is gezonde voeding en voldoende lichamelijke beweging. De websites eten met diabetes en blijf in beweging van het Diabetes Fonds geven meer informatie hierover. Wanneer aanpassing van voeding en lichaamsbeweging onvoldoende effect heeft op uw diabetesregulatie, zal uw behandelend arts starten met medicatie. Tijdens het spreekuur zult u hierover geïnformeerd worden. Meer informatie over medicatiemogelijkheden vindt u hier.

Behandeling zwangerschapsdiabetes

Behandeling van zwangerschapsdiabetes bestaat in eerste instantie uit voedingsadviezen. Het is belangrijk om inname van koolhydraten te verdelen over de dag. Wanneer dit onvoldoende effect heeft, wordt u doorverwezen naar de internist en diabetesverpleegkundige, voor het opstarten van insulinetherapie. De folder zwangerschapsdiabetes geeft meer informatie hierover.

Vergoeding

Het gebruik van een uitwendige insulinepomp (inclusief toebehoren, zoals het infuussysteem en pleisters) worden volledig vanuit het basispakket, door uw zorgverzekeraar vergoed. De meeste zorgverzekeraars vergoeden iedere vier a vijf jaar een aanvraag, voor een vervangende insulinepomp. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u terecht bij de Nederlandse Diabetes Federatie.

Insulinepompen en sensoren

Als u insuline gebruikt, is een insulinepomp een behandelmogelijkheid. Deze geeft steeds kleine hoeveelheden (snelwerkende) insuline af. De bloedglucosewaarde blijft daardoor vaak stabieler, dan bij het spuiten van insuline met een insulinepen. Voor een maaltijd en hoge glucosewaarden, laat u de pomp extra insuline afgeven: een bolus. De pomp onthoudt hoeveel insuline is afgegeven, zodat u dit achteraf kunt terugzien. Voor het slagen van insulinetherapie met een insulinepomp is uw motivatie erg belangrijk. Het vraagt onder andere voldoende inzicht in uw diabetes, zelfcontrole van glucosewaarden en het leren tellen van koolhydraten in uw voeding.

Uw diabetesbehandelteam bekijkt met u in hoeverre u in aanmerking komt, voor gebruik van een insulinepomp. Als u kies voor een pomp, krijgt u voorlichting over het gebruik van de pomp, van zowel de pompleverancier als het diabetesbehandelteam. Meer informatie over het zoeken van een passende pomp, vind u hieronder:

Insuline in combinatie met een glucosesensor

 In uitzonderlijke gevallen wordt de diabetesbehandeling met insuline gecombineerd via een continue glucosesensor. Het diabetesbehandelteam bespreekt dit met u, als u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie hierover vindt u op de websites van GlucoseSensor , MyGlucoseMonitor en Enlitesensor.

Verplichte machtigingsformulieren

Maakt,- of gaat u gebruik maken van de continue sensoren? Dan dient u jaarlijks een machtigingsformulier in te vullen, zodat de glucosesensoren geleverd worden. Deze formulieren worden door u en uw diabetesbehandelaar worden ingevuld. Wilt u bij de start van een continue sensor en nadien, jaarlijks uw gegevens invullen?  Vervolgens dient u het formulier in te leveren bij uw diabetesbehandelaar. De betreffende machtigingsformulieren vindt u hieronder.