Binnen het Moeder Kind Centrum van ZGT komt u diverse medewerkers tegen. Wij stellen de belangrijkste medewerkers hieronder aan u voor.

Gynaecologen

Een gynaecoloog onderzoekt en behandelt aandoeningen en ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen. Ook is de gynaecoloog gespecialiseerd in obstetrie. Dat is een ander woord voor verloskunde. De gynaecologen werken op de polikliniek,  de afdeling geboorte en afdeling moeder en kind  van het Moeder Kind Centrum.  Gynaecologen begeleiden bevallingen en doen gynaecologische en verloskundige operaties.  Klik hieronder op een foto voor meer informatie over de betreffende gynaecoloog.

Verloskundigen

De verloskundigen zijn  werkzaam op de afdeling geboorte en afdeling moeder en kind. Zij zijn gespecialiseerd in moeilijke en bijzondere bevallingen. De verloskundigen begeleiden de bevalling. Als zich een probleem voordoet, schakelen zij onmiddellijk een gynaecoloog in. Een van de verloskundigen heeft dagelijks spreekuur op de polikliniek verloskunde. Onze verloskundigen werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Echoscopistes

Als u onder controle bent van een gynaecoloog kan de echo onderdeel uitmaken van de zwangerschapscontrole in ons ziekenhuis. Daarvoor kunt u terecht bij de echoscopiste.

Verpleegkundigen

Binnen het Moeder Kind Centrum werken specialistisch opgeleide neonatologie- en obstetrie verpleegkundigen of verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. Neonatologie verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het verplegen van zieke pasgeborenen en werken dan ook voornamelijk op het deel van de afdeling moeder en kind waar gezinskamers voor zieke pasgeborenen zijn ingericht.  Obstetrie verpleegkundigen begeleiden en assisteren bij bevallingen op de afdeling geboorte of zijn werkzaam in de zorg voor kraamvrouwen en hun pasgeborene op de gezinskamers van de afdeling moeder en kind.  

Lactatiekundige

ZGT biedt maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten aan over het geven van borstvoeding. Wanneer u tijdens uw zwangerschap onder medische behandeling bent en specifieke vragen heeft, kunt u een afspraak maken met een lactatiekundige. Na de bevalling kan zij ingeschakeld worden als blijkt dat de baby niet (goed) aan de borst gevoed kan worden. De lactatiekundige is meerdere dagen per week aanwezig. De lactatiekundige is altijd telefonisch bereikbaaar.

Secretaresses

Zowel op de polikliniek verloskunde als op de afdeling moeder en kind werken secretaresses. Zij ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op de polikliniek of afdeling.

Kinderartsen

Voor zieke pasgeborenen die opgenomen worden op de afdeling moeder en kind (neonatologie deel) is de kinderarts de hoofdbehandelaar. In sommige situaties wordt bij pasgeborenen de kinderarts geraadpleegd (in consult gevraagd) op de afdeling geboorte of op de afdeling moeder en kind.  Kinderartsen hebben arts-assistenten in dienst. Bij een consultvraag komt meestal eerst de arts assistent langs, waarna de bevindingen met een kinderarts worden besproken.  

Arts-assistenten

De gynaecologen worden in hun dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een aantal arts-assistenten. Arts-assistenten zijn artsen die hun volledige artsenopleiding achter de rug hebben. Zij doen na het behalen van hun artsendiploma ervaring op in dit specialisme.

Coassistenten

Het Moeder Kind Centrum werkt samen met de artsenopleiding van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). U zult dan mogelijk ook coassistenten ontmoeten. Dit zijn studenten die in een gevorderd stadium van hun artsenopleiding zijn. Ze lopen stage op onze afdeling om inzicht en ervaring te krijgen in het specialisme. Zij zijn u dankbaar voor uw medewerking aan hun onderwijs. Toch kan het zijn dat u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een coassistent. Geef dit dan aan ons door. Toch hopen we dat u hen de kans geeft om ervaring op te doen. Uiteindelijk zijn alle hulpverleners op deze wijze met hun werk begonnen.

Gastvrouwen

U kunt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis via het keuzemenu dagelijks aangeven wat u wilt eten. Heeft u hierbij hulp nodig? Dan helpen de gastvrouwen u graag. De keuzemogelijkheid geldt voor de broodmaaltijden en de warme maaltijd. Het kan ook zijn dat u bepaalde dingen niet mag eten vanwege een dieet, uw geloofsovertuiging, of omdat u liever vegetarisch eet. Ook dit kunt u doorgeven bij de gastvrouwen. Zij verzorgen namelijk uw maaltijden vanuit de afdelingskeuken. Ook verzorgen zij uw tussentijdse maaltijden en drankjes.

Kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden leveren in nauwe samenspraak met de verpleegkundigen zorg aan het gezin op de afdeling moeder en kind. Onze kraamverzorgenden geven u graag  voorlichting over het ouderschap en de zorg die een pasgeboren baby nodig heeft.  Ook begeleiden zij, in opdracht van een verloskundige of obstetrie verpleegkundige, barenden op de afdeling geboorte.

Stagiaires

Onze ziekenhuizen werken mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat een stagiaire meeloopt met onze verpleegkundigen en verloskundigen.

Vrijwilligers

Binnen het Moeder Kind Centrum zijn vrijwilligers werkzaam. Zij hebben onder andere een rol bij de ontvangst van patiënten en bezoekers  op de afdeling, zij begeleiden patiënten bij vervoer naar andere afdelingen in ZGT of bij vervoer naar de uitgang ivm ontslag. Daarnaast doen zij veel hand en span diensten in samenspraak met de verpleegkundigen

Alle specialisten op een rijtje