gesprek in wachtruimte

Op deze pagina leest u wie er op de afdeling cardiologie van ZGT werken. Sommigen komt u tegen bij uw bezoek aan de afdeling.

Medisch specialisten

Een cardioloog is een medisch specialist die na het artsexamen een specialistische opleiding van zes jaar tot cardioloog heeft gevolgd. De cardiologen onderzoeken en behandelen hart- en vaatziektes. Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende cardioloog.

Hartfunctieverpleegkundigen

Hartfunctieverpleegkundigen verrichten alle onderzoeken die nodig zijn om vast te kunnen stellen wat er met uw hart aan de hand is. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is een ECG, hartecho, fietsonderzoek of holteronderzoek. Ook assisteren zij bij hartkatheterisaties en pacemakerimplantaties.

Hartfalenverpleegkundigen

Hartfalenverpleegkundigen begeleiden u als u hartfalen heeft, bekijk hier de webpagina hartfalenpolikliniek.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die na de basisopleiding nog een twee-jarige masteropleiding heeft gevolgd en ervaring heeft op expert niveau bij de cardiologische patiënt. De verpleegkundig specialist kan zowel poliklinisch als klinisch werkzaam zijn op de afdeling cardiologie. De verpleegkundig specialist doet taken die vergelijkbaar zijn met die van arts-assistent.
Op basis van klinisch redeneren (anamnese, lichamelijk onderzoek en/of psychiatrisch, aanvullend onderzoek) komt de verpleegkundig specialist tot aanvullend diagnostiek. In samenwerking met de cardioloog wordt er een behandelplan gemaakt voor de individuele patiënt.

Arts-assistenten

Arts-assistenten ondersteunen de medisch specialisten bij hun werkzaamheden en lopen visite op de afdeling. Zij zijn dan ook het aanspreekpunt voor de patiënten overdag.
's Avonds werken ze ook op de eerste harthulp.

Verpleegkundigen

Er werkt een team van verpleegkundigen op de afdeling cardiologie. Een deel van hen werkt op de CCU en heeft de opleiding tot Cardiac Care Unit-verpleegkundige gevolgd. De cardiologie is leerweg afdeling voor studenten vanuit de Saxion hogeschool in Enschede. Deze stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige.

Zorgassistenten

Op de afdeling cardiologie werken zorgassistenten. Zij verzorgen uw voeding en assisteren de verpleegkundigen bij het verlenen van de basiszorg.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresses verzorgen de administratie rondom het zorgproces.

Fysiotherapeuten

Als u na uw behandeling moet revalideren, doet u dat samen met de fysiotherapeut van de afdeling cardiologie.

Maatschappelijk werkers

De maatschappelijk werkers bemiddelen tussen patiënten en(zorg) instanties. Zij regelen bijvoorbeeld overplaatsingen voor patiënten die niet naar huis terug kunnen.

Diëtist

Het kan nodig zijn dat u uw voedingspatroon aanpast vanwege uw hartaandoening. De diëtiste kijkt samen met u welk dieet het beste voor u is.