gesprek in wachtruimte

Innovaties op de longafdeling: Optiflow biedt nieuwe perspectieven voor patiëntenzorg

Tijdens de coronapandemie maakte afdeling Longgeneeskunde een uitdagende tijd door. Juist deze periode bracht het team naar waar ze nu staan: vol trots, in een fase met mooie ontwikkelingen voor de patiëntzorg. Collega’s Susan Wekking en Hanneke Teesink (verpleegkundigen met specifieke patiëntencategorie en key users van de Optiflow), Maarten Jansen (longarts) en Dominique Slotman (unithoofd longgeneeskunde & cardiologie) delen hun ervaringen.

Moeilijke periode biedt nieuwe kansen

“Net voor de coronaperiode zijn we met het team begonnen om een Optiflow binnen de longgeneeskunde te implementeren. We hebben toen één apparaat aangeschaft op de longafdeling, en toen brak corona uit. Destijds bleek landelijk dat de Optiflow zeer effectief was om covid-patiënten optimaal te ondersteunen. In een korte tijd zijn we van 1 apparaat naar 16 apparaten gegaan,” vertelt Hanneke.

De Optiflow is een apparaat dat wordt gebruikt voor patiënten die meer zuurstof nodig hebben dan de 1 à 2 liters die ze normaal gesproken krijgen. Maarten: “Met de Optiflow doe je drie dingen: je geeft zuurstof, je geeft een hogere flow aan de zuurstof waardoor de longblaasjes beter openblijven. Dit zorgt voor een betere zuurstofopname. En je bevochtigt de lucht die patiënten inademen. Dit voorkomt het uitdrogen van de slijmvliezen.”

patiënt in bed met zuurstof


Susan: “In het begin van de coronaperiode hadden we geen enkele patiënt aan de Optiflow. De verspreiding van aerosolen was een no-go op de afdeling. Patiënten die meer dan 5 liter zuurstof nodig hadden, gingen naar de IC. Dus de druk daar werd hoger. Totdat bleek dat de verspreiding van aerosolen minimaal bleek, en de Optiflow veilig ingezet kon worden binnen de afdeling Longgeneeskunde. We hadden al een apparaat in gebruik en konden hierdoor snel uitbreiden naar meer, mede dankzij de flexibiliteit en professionaliteit van het team. Dit maakte wel dat de zorg enorm intensief werd. De patiënten waren erg ziek. De impact was groot.”

Hanneke vult aan: “De situatie in de coronatijd is als team goed opgevangen, waarbij we snel geanticipeerd hebben op de nieuwe situatie. We hadden korte lijntjes met de longartsen en de IC, we hebben snel protocollen aangepast en opgepakt, mede door de prettige samenwerking met de leverancier. Dat was in het begin wennen. Later in de coronaperiode hadden we er enorm veel voordeel van. We hebben in die tijd dingen gezien die lastig waren. De IC lag vol, als je dan ziet hoeveel patiënten we hebben kunnen behoeden voor de IC. Dat is een groot compliment voor ons team en maakt ons trots. En we waren één van de weinige ziekenhuizen die veel mensen konden behandelen met de Optiflow. Uiteindelijk zijn we als team sterker geworden en hebben we veel geleerd.”

Comfort voor de patiënt

De komst en het gebruik van de Optiflow betekent veel voor het comfort van een patiënt en de kwaliteit van zorg. Maarten legt uit: “De Optiflow zorgt voor een betere zuurstofopname en de slijmklaring gaat beter. Patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar de IC, met alle impact, ook mentaal, die dat heeft op de patiënt en familie. Daarbij kunnen we patiënten die van de IC afkomen, beter ondersteunen.”

Susan: “Als je mensen normaal gesproken meer zuurstof geeft, dan geef je een kapje, of een kapje met een ballon. Dat is helemaal niet comfortabel. Patiënten kunnen nauwelijks eten en communiceren. Dat kan met de Optiflow wel. Je ziet dat patiënten tot rust komen, letterlijk meer lucht hebben, sneller herstellen en dus naar huis kunnen. Dat is voor een verpleegkundige mooi om te zien.”

Specialistische zorg

Na een intensieve periode, is de afdeling niet stil gaan staan en worden er zelfs al nieuwe plannen gemaakt. Hanneke legt uit: “We hebben het protocol nu uitgebreid. We begonnen met het gebruik van het apparaat bij een pneumonie, toen bleek het ook effectief te zijn bij corona en andere virale infecties. In samenwerking met de eerste hulp, proberen we ook vanaf daar al te starten met het gebruik van de Optiflow als blijkt dat een patiënt meer zuurstof nodig heeft.”

“Afgelopen jaren is de longafdeling gegroeid in specialistische zorg. Dat maakt het werk voor de verpleegkundigen uitdagender. Met name, door alle technologie die we toepassen.”

Dominique vult aan: “Op de longafdeling werken ervaren verpleegkundigen die heel goed in beeld hebben wanneer het wel of niet goed gaat met een patiënt. Het is mooi om te zien hoe betrokken de specialisten naar de verpleegkundigen zijn. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er echt een team staat!”

“In de toekomst hopen we een nieuwe versie van het apparaat te krijgen. Daar zit een accu op en daardoor zijn patiënten mobieler, en zitten letterlijk niet meer vast aan het apparaat aan de muur. Dan gaat het herstel nog sneller en kan een patiënt sneller naar huis. Het is een proces van blijven optimaliseren en blijven verbeteren.”

patiënt in bed met zuurstof
Foto: Susan Wekking, Hanneke Teesink, Maarten Jansen