Verpleegkundigen lopen in de gang

Blaaskanker komt vrij veel voor. In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 5.000 mensen deze diagnose vastgesteld. Blaaskanker staat daarmee op plaats vier van de meest voorkomende tumorsoorten bij mannen. Bij vrouwen staat deze vorm van kanker op plaats acht.

Diagnose

Blaaskanker kan vastgesteld worden door radiologisch onderzoek, urineonderzoek en door in de blaas te kijken op de polikliniek urologie (cystoscopie).

  1. Voor het stellen van een diagnose wordt weefsel uit de blaas verwijderd, via de plasbuis. Dit heet trans-urethrale resectie (TUR). 
  2. Vervolgens onderzoeken we het weefsel onder de microscoop.
  3. Zo stellen we vast of het kwaadaardig is en of de blaaskanker in de diepere laag van de blaaswand is ingegroeid.  Een blaaspoliep is dus vrijwel altijd kanker.

Bij blaaskanker onderscheiden we twee varianten: niet- spierinvasieve en spierinvasieve blaaskanker. Onderscheid tussen niet-spierinvasieve en spierinvasieve blaaskanker is belangrijk omdat de behandeling echt verschilt. Daarnaast is de prognose van mensen met niet-spierinvasieve blaastumoren veel beter.

Niet- spierinvasief

We spreken van niet- spierinvasieve blaaskanker als de tumorgroei beperkt is tot het blaasslijmvlies (urotheel) of de bindweefsellaag en niet is ingegroeid in de daaronder gelegen spierlaag (detrusor). 

Spierinvasief

Als de tumor in de blaaswandspier is ingegroeid, is er sprake van een spierinvasieve blaaskanker. Omdat bij spierinvasieve blaastumoren de tumor al in de diepere lagen van de blaaswand is ingegroeid, wordt de kans groter dat er kankercellen losraken die zich vervolgens in het lichaam verspreiden. Bij invasieve blaaskanker wordt met een CT-scan onderzocht of er uitzaaiingen in de lymfeklieren of longen te zien zijn. Aanvullend onderzoek is nodig voor het opstellen van een goed behandelplan en voor het inschatten van de kans op een behandeling die gericht is op genezing.

Resultaten oncologisch centrum ZGT

De resultaten van de behandeling worden vastgelegd.

Klik op onderstaande afbeelding  en lees de feiten en cijfers over blaaskanker.