Verpleegkundigen lopen in de gang

Om vast te stellen dat er sprake is van nierkanker en een behandeling te starten, doorloopt u alvorens een aantal stappen. Hieronder leest u wat deze stappen zijn. 

 • 1

  Diagnostiek

  Om vast te stellen dat er sprake is van nierkanker wordt er radiologisch (beeldvormend) onderzoek gedaan. Een CT-scan van de buik is één van de belangrijkste beeldvormende onderzoeken bij de diagnose van nierkanker.

  Wanneer de CT-scan onvoldoende duidelijkheid geeft over de aard van de afwijking, kan een MRI worden gedaan. Bent u allergisch voor de contrastvloeistof die wordt gebruikt bij een CT-scan of bent u zwanger? Dan wordt er een MRI-scan gedaan. Na een CT-scan en/of MRI-scan kan uw specialist meestal vertellen of er kans is op een kwaadaardig gezwel.

  Weefselonderzoek na de operatie

  Om te bewijzen dat het gezwel in de nier, dat op het röntgenbeeld te zien is, daadwerkelijk kwaadaardig is, is weefselonderzoek nodig. Maar, in de praktijk vindt het weefselonderzoek plaats nadat het gezwel door een operatie helemaal is verwijderd. Heel soms komt het voor dat het gezwel achteraf goedaardig blijkt te zijn. 

  Als de uroloog een vermoeden heeft op nierkanker, volgt meer onderzoek om het stadium van de ziekte te bepalen.

  Biopsie

  In sommige gevallen wordt een klein stukje weefsel afgenomen. wordt biopsie genoemd. Dit kan worden gedaan wanneer u niet voor een operatie in aanmerking komt. Bijvoorbeeld vanwege een te slechte conditie en er andere (behandel)opties worden overwogen. Met een biopsie kan de diagnose van nierkanker dan bevestigd worden.

 • 2

  Behandeladvies

  Nadat alle onderzoeken zijn afgerond bespreekt de uroloog uw situatie met het team. Daarna bespreekt hij samen met u het behandeladvies voor u.

  Na het gesprek met de uroloog heeft u een gesprek met de urologie-oncologieverpleegkundige. Zij geeft u de informatie die nodig is voor een goede voorbereiding van de behandeling. Zij beantwoordt al uw vragen en staat u bij indien u dat wenst.

   

  De behandeling van nierkanker is afhankelijk van verschillende factoren:

 • 3

  Behandelingen

  Behandeling van nierkanker gebeurt in het oncologisch centrum van ZGT. Een multidisciplinair team van medisch specialisten werkt met innovatieve behandelvormen op het gebied van nierkanker.

  • De primaire behandeling van nierkanker bestaat uit een operatie. Nieroperaties in ZGT vinden plaats met hulp van de robot geassisteerde operatietechniek.
  • In ZGT zijn interventieradiologen deskundig op het gebied van RFA. RFA staat voor Radiofrequente Ablatie. Door de energie van radiogolven (=radiofrequentie) wordt de tumor verhit. De tumor sterft dan af of wordt verwijderd. Als de ziekte is uitgezaaid, kunt u als dat mogelijk is, in aanmerking komen voor immunotherapie. Immunotherapie is een behandeling die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze behandeling versterkt of verandert uw eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden.
  • Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen, cytostatica genaamd. Dit zijn medicijnen die een celdodend effect hebben of celding remmen. Ze grijpen in op het groeiproces van een kankercel. Deze celdelingremmende eigenschappen hebben ook een effect op de sneldelende normale cellen, zoals beenmerg- en darmcellen. Hierdoor kunnen verschillende bijwerkingen optreden. Chemotherapie kan per infuus, per tablet of per injectie worden toegediend. Het is een systemische behandeling. Dit betekent dat de chemotherapie werkt door het hele lichaam.

   Lees meer over chemotherapie in de Patiënten Informatie Map Chemotherapie (PDF).

  U heeft een vast aanspreekpunt tijdens de hele periode van onderzoek en behandeling van nierkanker. Dat is de oncologieverpleegkundige. Met uw vragen kunt u bij haar terecht. Zij zorgt ervoor dat uw vragen beantwoord worden en staat u bij indien u dat wenst.

 • 4

  Nazorg

  Onze zorg voor u stopt niet wanneer de behandeling is beëindigd. Wij blijven uw gezondheidstoestand volgen. Zo kunnen we snel actie ondernemen als uw situatie verandert.

   

   

  U kunt ook zelf altijd onderwerpen die met u ziekte te maken hebben, bespreken met uw uroloog of uro oncologieverpleegkundige. Dit kunnen problemen zijn die u als gevolg van uw ziekte of behandeling ervaart, zowel mentaal als fysiek.

  Lastmeter

  De urologie oncologieverpleegkundige vraagt u zo nu en dan ook een lastmeter in te vullen. De lastmeter is een vragenlijst die in kaart brengt of u klachten ervaart en op welk gebied deze klachten zich voordoen. Afhankelijk van de uitkomst kunt u advies krijgen voor ondersteuning. Door bijvoorbeeld andere zorgverleners zoals een medisch maatschappelijk werker, geestelijke verzorger en/of een klinisch psycholoog, seksuoloog, of fysiotherapeut. De uroloog kan u ook doorverwezen naar de revalidatiearts. Die bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor een oncologisch revalidatie programma.