Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandeling van niercelkanker met tumor verwijderingstechnieken

Niercelkanker is één van de kankersoorten waarbij het mogelijk is de tumor te doden door bevriezing: cryoablatie. Of juist door verhitting: radiofrequency ablatie. Als u voor deze behandeling in aanmerking komt, bespreekt de uroloog dit met u.

Verhitting (radiofrequency ablatie) 

Een interventie-radioloog, een specialist in het uitvoeren van een medische handeling in het lichaam, doet dat via een aanprikplaats door de huid met naalden voerdraden en katheters.

 

Het voordeel van zowel bevriezing of verhitting is dat dood tumorweefsel kan blijven zitten. Het lichaam ruimt het zelf op. Dat gebeurt door speciale witte bloedcellen, de zogenaamde macrofagen. De tumor wordt aangeprikt met een instrument dat zorgt voor verhitting of bevriezing. Een ingrijpende operatie om de hele tumor te verwijderen is dan niet nodig.