Verpleegkundigen lopen in de gang

 

Een team van verschillende medisch specialisten zet zich in voor de best mogelijke aanpak tegen zaadbalkanker. Samen bekijken zij patiënten en zijn onderzoeksgegevens vanuit verschillende medische kanten. Bij de behandeling van zaadbalkanker is er overleg binnen het regionaal multidisciplinaire urologie-oncologieteam over de best mogelijke aanpak. Alle onderzoeksgegevens van de patiënt wordt vanuit verschillende medisch specialismen bekeken. Professoren uit het Radboud UMC sluiten ook aan bij deze bespreking. 

Urologen

Internist-oncologen

Radiotherapeut

  • mw. E.M. De Wit - MST Enschede

Arts-assistenten

De vakgroep urologie heeft arts-assistenten in dienst. Arts-assistenten werken altijd onder verantwoordelijkheid van urologen. U kunt onze arts-assistent zowel op de polikliniek, verrichtingen polikliniek of op de klinische afdeling tegenkomen.

Coassistenten

Op de afdeling werken ook coassistenten. Heeft u bezwaar tegen de aanwezigheid van een assistent bij uw gesprek met de specialist of dat u ook onderzocht wordt door een coassistent? Laat dit dan gerust weten.

Oncologieverpleegkundige urologie

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde vervolgopleiding urologie en oncologie. Zij is betrokken bij de zorg voor patiënten met een urologisch oncologische aandoening. Zij begeleidt u tijdens de onderzoeken, behandeling en nazorg. Spreekuren doet zij samen met, en onder verantwoordelijkheid van de uroloog. De oncologieverpleegkundige kan een eerste intakegesprek doen en is aanwezig bij de gesprekken over de uitslagen van onderzoeken. Ook geeft ze u meer uitleg over het behandelplan, uw keuzemogelijkheden, informatie over eventuele aanpassingen van levensstijl en patiëntenverenigingen. De oncologieverpleegkundige is altijd bereikbaar via het secretariaat. Ook voor niet direct medisch inhoudelijke vragen over uw ziekte. Die kunt u overigens ook stellen tijdens de zogenaamde follow-up. Dat zijn de controles na behandeling. Daarbij assisteert de oncologieverpleegkundige de uroloog.

Doktersassistentes en specialistische verpleegkundigen

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie kunt u ook te maken krijgen met doktersassistentes en specialistische verpleegkundigen, zoals de oncologieverpleegkundige urologie. Allen assisteren de urologen en werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de urologen.

Oncologieverpleegkundige urologie

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige die de vervolgopleiding urologie en oncologie heeft gevolgd. Zij is betrokken bij de zorgverlening van mannen en vrouwen met een urologische, oncologische aandoening. Zij begeleidt u tijdens de fase van diagnostiek, behandeling en nazorg en vervult daarmee haar rol als regisseur van het zorgproces dat u doorloopt. Spreekuren worden samen met en onder verantwoordelijkheid van de uroloog gedaan. De oncologieverpleegkundige kan een eerste intake gesprek doen en is aanwezig bij de gesprekken over de onderzoeksuitslagen. Zij geeft u na het eerste gesprek en in een tweede gesprek verdere uitleg over het behandelplan en/of keuzemogelijkheden. Zij geeft u ook nadere informatie over eventuele aanpassingen van levensstijl en informatie over patiëntenverenigingen. Zij is via het secretariaat altijd bereikbaar ook voor niet direct medisch inhoudelijke vragen betreffende uw ziekte. Ook tijdens de zogenaamde follow up (de controles na behandeling) assisteert zij de uroloog.

Psychosociale disciplines

Zowel in het MST als in ZGT werkt een team van medisch maatschappelijk werk en psycholoog, geestelijke verzorging, die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van oncologische problemen en vragen. Indien u behoefte heeft aan deze begeleiding kunt u dit aangeven bij uw medisch specialist of oncologieverpleegkundige. Ook zij kunnen u verwijzen naar een van de disciplines van dit team. Uiteraard wordt dit met u besproken. Overige paramedische disciplines zoals fysiotherapeut, en diëtiste kunnen ook worden ingeschakeld.

Secretaresse

De secretaresse is voor de patiënt het eerste contact op de polikliniek. Zij ontvangt u aan de balie, maakt afspraken voor de onderzoeken, behandelingen en vervolgconsulten. Zij verzorgt de dossiervoering en de correspondentie naar onder meer de verwijzers en overige medisch specialisten die bij uw behandeling zijn betrokken.