Verpleegkundigen lopen in de gang

Medisch specialisten

De afdeling urologie van ZGT bestaat op dit moment uit de volgende specialisten.

Coassistenten

Op de afdeling zijn ook coassistenten. Heeft u bezwaar tegen de aanwezigheid van een assistent bij uw gesprek met de specialist of dat u ook onderzocht wordt door een coassistent? Laat dit dan gerust weten.

Oncologieverpleegkundige urologie

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde vervolgopleiding urologie en oncologie. Zij is betrokken bij de zorg voor patiënten met een urologisch oncologische aandoening. Zij begeleidt u tijdens de onderzoeken, behandeling en nazorg. Spreekuren doet zij samen met, en onder verantwoordelijkheid van de uroloog. De oncologieverpleegkundige kan een eerste intakegesprek doen en is aanwezig bij de gesprekken over de uitslagen van onderzoeken. Ook geeft ze u meer uitleg over het behandelplan, uw keuzemogelijkheden, informatie over eventuele aanpassingen van levensstijl en patiëntenverenigingen. De oncologieverpleegkundige is altijd bereikbaar via het secretariaat. Ook voor niet direct medisch inhoudelijke vragen over uw ziekte. Die kunt u overigens ook stellen tijdens de zogenaamde follow-up. Dat zijn de controles na behandeling. Daarbij assisteert de oncologieverpleegkundige de uroloog.

Verpleegkundige/doktersassistentes

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek heeft u te maken met urologieverpleegkundigen en/ of doktersassistentes. Op onze polikliniek is altijd een van deze medewerkers werkzaam. U kunt met uw vragen bij hen terecht.

Psychosociale disciplines

In ZGT werkt een team van medisch maatschappelijk werk en psycholoog, geestelijke verzorging, die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van oncologische problemen en vragen. Indien u behoefte heeft aan deze begeleiding kunt u dit aangeven bij uw medisch specialist of oncologieverpleegkundige. Ook zij kunnen u verwijzen naar een van de disciplines van dit team. Uiteraard wordt dit met u besproken. Overige paramedische disciplines zoals fysiotherapeut en diëtiste kunnen ook worden ingeschakeld.

Secretaresses

Zowel op de polikliniek als op de afdeling zijn secretaresses werkzaam. Zij ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op de polikliniek of afdeling.

Stagiaires

Ons ziekenhuis werkt mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat u te maken krijgt met stagiaires.