Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek binnen de ZGT Apotheek richt zich in hoofdzaak op twee thema’s:

  • Farmacotherapie bij patiënten met morbide obesitas of die een bariatrische ingreep hebben ondergaan
  • Inzet van beslisondersteunende digitale mogelijkheden bij risicovolle patiënten, pillen en processen

Patiënten met morbide obesitas of die een bariatrische ingreep hebben ondergaan gebruiken meer geneesmiddelen dan gemiddeld, terwijl sprake is van een veranderde farmacokinetiek en -dynamiek. Deze patiënten hebben behoefte aan informatie en advies om hun geneesmiddelen veilig en effectief te gebruiken. De wetenschappelijke kennis vertoont hiaten op dit gebied. Binnen de ZGT Apotheek wordt onderzoek verricht om de uit te breiden.

Het tweede onderzoeksthema richt zich op CDSS, clinical decision supoort system. Beslisondersteunende digitale mogelijkheden worden ingezet om veilig en effectief geneesmiddelengebruik bij risicovolle patienten, pillen en processen te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van medisch farmaceutische beslisregels, informatieoptimalisatie in het kader van antibioticagebruik en medicatiereview van kwetsbare patiënten.

Naast deze twee thema’s vindt binnen de ZGT Apotheek meer onderzoek plaats, bijvoorbeeld in het kader van de opleiding tot ziekenhuisapotheker, vanuit de Universiteit Twente (toegepaste wiskunde) en voor diverse HBO-opleidingen.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Promotieonderzoek

Binnen de ZGT Apotheek vindt promotieonderzoek plaats. Klik hier om meer te lezen.

Reguliere bijeenkomsten

Iedere twee weken vindt een onderzoekoverleg plaats waarin aandacht wordt besteed aan een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan het doen van onderzoek: artikelbespreking, onderzoeksopzet, statistische onderwerpen, veranderde wetgeving, rapportage uit cursussen, etc.