Vervolgbijeenkomsten obesitas

 

Een operatie voor overgewicht is een hulpmiddel. Uw resultaat bepaalt u zelf. Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u uw leef- en eetpatroon blijvend aanpast. Dit kunt u niet alleen, daar heeft u hulp bij nodig van de diëtist, de fysiotherapeut en de psycholoog. Zij bieden u goede handvatten.

Om u rond de operatie van voldoende informatie te voorzien zijn er bijeenkomsten voor u ingepland. Een aantal bijeenkomsten dient u zelf te plannen. Hiervoor hebben we gekozen omdat de een sneller aan informatie toe is dan de ander. Het is zeer aan te raden om van alle bijeenkomsten gebruik te maken.

U bepaalt bij de zelf te plannen bijeenkomsten zelf, wanneer u welk thema bij welke discipline wenst te volgen. De bijeenkomsten van de diëtist en de psycholoog worden gehouden in de groepsruimte van het ZGT Obesitascentrum. De groepsgrootte van de bijeenkomsten van de diëtist is maximaal vijftien patiënten. De groepsgrootte van de psycholoog en de fysiotherapeut is maximaal tien patiënten. De bijeenkomsten van de fysiotherapeut worden gehouden in de oefenzaal van de fysiotherapie van ZGT ziekenhuislocatie Hengelo, routenummer 0.15.

Aanmelden vervolgbijeenkomsten

Alleen patiënten die een operatie voor hun overgewicht hebben ondergaan in het ZGT Obesitascentrum kunnen zich voor deze bijeenkomsten inschrijven. U kunt online een afspraak maken voor de bijeenkomsten via 'MijnZGT', het patiëntenportaal van ZGT'.

 

Vervolgbijeenkomsten onder begeleiding van de diëtist, psycholoog en fysiotherapeut

 • >

  Vervolgbijeenkomsten diëtist

  Nadat u de vijf verplichte groepsbijeenkomsten heeft gevolgd kunt u zich aanmelden voor de volgende zelf in te plannen bijeenkomsten, onder begeleiding van de diëtist vervolg 1: thema 'Etiketten en recepten' en vervolg 2:  thema 'Twee jaar verder na operatie'.

  Bijeenkomst 1

  Etiketten en recepten

  Informatie over etiketten lezen en aanpassen van recepten.

  Groepsgrootte: 15 personen

  Plaats: groepsruimte Obesitascentrum

  Diëtist: Marlou van Munster, Marienke de Boer en Elise Hartkamp

  Pas inschrijven na alle verplichte bijeenkomsten van de diëtist.

  Data bijeenkomsten

   

  Woensdag 15 juli 2019 11.00-12.30 uur Marlou van Munster

  Dinsdag 22 september 2020 10.30-12.00 uur Marlou van Munster 

  Maandag 5 oktober 2020 van 10.30-11.30 uur Marlou van Munster

  Woensdag 4 november 2020 van 13.30-15.00 uur Annemiek Engbersen

  Woensdag 16 december 2020 van 13.30-15.00 uur Annemiek Engbers

  Bijeenkomst 2

  Twee jaar verder na operatie

  Hiervoor plant u zichzelf in wanneer u een (aantal) jaar na de operatie het idee heeft dat u terugvalt in oude patronen. Pas inschrijven na de vaste bijeenkomsten van de diëtiste.

  Groepsgrootte: acht personen

  Plaats: groepsruimte Obesitascentrum

  Diëtist: Marlou van Munster, Marienke de Boer en Elise Hartkamp

  Pas inschrijven na alle verplichte bijeenkomsten van de diëtist.

  Data bijeenkomsten

  Vrijdag 20 augustus 2020 van 08.30-10.00 uur Elise Hartkamp

  Woensdag 09 september 2020 van 10.00-11.30 uur Marlou van Munster

  Donderdag 22 oktober 2020 van 08.30-10.00 uur Elise Hartkamp

  Woensdag 18 november 2020 van 08.30-10.00 uur Marlou van Munster

  Donderdag 03 december 2020 van 08.30-10.00 uur Elise Hartkamp

 • >

  Vervolgbijeenkomsten psycholoog

  De vervolgbijeenkomsten van de afdeling medisch psychologie bestaan uit een aantal bijeenkomsten met de onderwerpen doorbreken van eetgewoontes, omgaan met spanningen, eten met aandacht, lichaamsbeleving, zelfbeeld en relaties, motivatie en terugvalpreventie en communicatie in relaties met partner en belangrijke naasten.

  Voor de vervolgbijeenkomsten van de psychologie kunt u bellen naar 088 708 5311 (secretariaat Medische Psychologie) 

  Groepsgrootte: zes tot acht personen

  Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur

  Plaats: polikliniek medische psychologie, locatie Hengelo, route G3.14

  Bijeenkomst 1

  Doorbreken van eetgewoontes, eten met aandacht

  Een bariatrische ingreep vraagt een drastische verandering van eetgewoontes. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij welk type eter u bent en leert u verschillende soorten honger onderscheiden. Dit draagt bij aan bewustwording, herkennen van valkuilen en kan ondersteunen bij het veranderen van (vastgeroeste) eetgewoontes. Eten is een activiteit die vaak automatisch en routinematig plaatsvind. Verandering van eetgewoontes vraagt echter om af te stappen van de automatische piloot. Eten met aandacht is een manier die u kan ondersteunen bij het maken van bewuste en gezonde voedingskeuzes.

  Data bijeenkomsten

  • 24 september 2020
  • 12 november 2020
  • 17 december 2020

  Bijeenkomst 2

  Omgaan met spanningen

  Spanning en stress zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. Een bepaalde mate van stress is gezond, maar een hoge mate van stress kan tot ongezonde leefstijl/eetgewoontes leiden. Wat is stress eigenlijk? Hoe herken je het en hoe ga ermee om? Tijdens deze bijeenkomst staan we hierbij stil en lichten we het verband toe tussen denken, voelen en doen.

  Data bijeenkomsten

  • 1 oktober 2020
  • 19 november 2020

  Bijeenkomst 3

  Lichaamsbeleving, zelfbeeld en relaties

  Er verandert na een bariatrische operatie van alles; het meest in het oog springend het uiterlijk, maar ook innerlijk is er vaak sprake van 'beweging'. Dat kan leiden tot ander gedrag, een andere houding en veranderde reacties, van uzelf en uw omgeving. Wat zijn uw ervaringen en wat bepaalt uw zelfbeeld? We doen oefeningen en u krijgt tips om dit (positief) te beïnvloeden.

  Data bijeenkomsten

  • 3 september 2020
  • 8 oktober 2020
  • 26 november 2020

  Bijeenkomst 4

  Motivatie en terugvalpreventie

  Motivatie is geen constante factor maar kan verschillen per moment, per situatie, per gedrag. Hoe houdt u de motivatie vast over een langere periode? Wat te doen als u bemerkt dat oude eetpatronen weer insluipen? Ken uw risicomomenten en bereid u daar op voor! Behulpzaam daarbij is het terugvalpreventieplan dat we bespreken tijdens deze bijeenkomst.

  Data bijeenkomsten

  • 10 september 2020
  • 15 oktober 2020
  • 3 december 2020

  Bijeenkomst 5

  Communicatie in relaties met partner en belangrijke naasten

  Veranderen van gedrag is niet zo eenvoudig. Steun van de naaste omgeving kan hierbij een belangrijke rol spelen. U zit in een veranderingsproces, dat kan leiden tot een andere omgang met en reacties van de mensen om u heen. Soms gaat dat ongemerkt en vanzelf, soms brengt dat spanning met zich mee. Wat betekenen deze veranderingen voor u en uw partner of andere belangrijke naaste? Bij deze bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om één belangrijke naaste (bijvoorbeeld partner, kind of vriend/vriendin) mee te nemen.

  Databijeenkomsten

  • 17 september 2020
  • 5 november 2020
  • 10 december 2020
 • >

  Vervolgbijeenkomst fysiotherapeut

  Dit is een gecombineerde bijeenkomst waar de onderwerpen zes weken na de operatie en zes maanden na de eerste bijeenkomst gelijktijdig behandeld worden. Voor deze bijeenkomst kun u zich dus twee keer inschrijven:

  • zes weken na de operatie
  • zes maanden na de eerste bijeenkomst.

  Bijeenkomst

  Na de operatie

  Groepsgrootte: tien personen

  Plaats: oefenzaal fysiotherapie ZGT Hengelo, routenummer 0.15

  Tijd: op donderdag van 16.00 - 17.00 uur

  Fysiotherapeut: Anja Groothuis

  Data bijeenkomsten

  • Data volgen