Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Klik op één van de onderwerpen om direct naar een onderwerp te gaan of scroll zelf door het overzicht.

Algemeen

 • Ik heb binnenkort een afspraak bij ZGT Obesitascentrum. Waar  kan ik parkeren?
  U kunt parkeren op de bezoekersparkeerplaats van ZGT locatie Hengelo, achter het ziekenhuis met een blauwe zone kaart (duur 1 uur) of in de wijk. Bent u in het bezit van een invalideparkeerkaart, dan mag u gebruik maken van de parkeerplaats bij het Obesitascentrum. U kunt aanbellen bij de slagboom aan de achterkant van het gebouw, zodat u hier kan parkeren. De overige parkeerplaatsen behoren bij het laboratorium.

 • Kan ik een verklaring voor belastingteruggave voor hulpmiddelen krijgen?
  Nee, ZGT Obesitascentrum schrijft geen verklaringen voor hulpmiddelen uit.

 • Werkt ZGT Obesitascentrum met een patiëntenportaal?
  Ja, ZGT Obesitascentrum werkt met het patiënten portaal MijnZGT. Om in te loggen, heeft u DigiD gegevens nodig. Op de startpagina vindt u de link naar MijnZGT, meer informatie over hoe u kunt inloggen, tips en de meest gestelde vragen.

  Ga naar de inlogpagina

 • Wordt de operatie vergoed?
  De meeste zorgverzekeraars vergoeden de operatie. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

 • Ik moet bloed laten prikken. Heb ik daar een briefje voor nodig?

  Er zit in sommige gevallen een labbrief bij uw uitnodiging. Op de brief staat vermeld waar u op geprikt wordt. Dit is voor uw eigen informatie. De opdracht zelf staat bij ons in het computersysteem en is ook voor Medlon zichtbaar.

  Als u een afspraak heeft gemaakt voor bloedprikken, heeft u alleen uw ID bewijs nodig. Woont u buiten de regio en kunt u niet gebruik maken van Unilabs, neem dan de labbrief mee naar de afspraak. Dan kunnen labaanvragen en uitslagen gedeeld worden met ZGT Obesitascentrum.

Verwijzing

 • Ik ben me aan het oriënteren voor een maagverkleining. Kunt u mij vertellen hoe het bij ZGT Obesitascentrum in z’n werk gaat?
  Op deze pagina staat in 8 stappen precies omschreven wat u kunt verwachten.

 • Mijn huisarts heeft mij doorverwezen, maar ik heb nog niets gehoord. Is de verwijzing binnengekomen?
  U krijgt hierover vanzelf bericht. Mocht het langer dan 14 dagen duren, dan kunt u contact opnemen met ZGT Obesitascentrum via 088 708 49 25.

 • Heb ik een verwijzing nodig?
  Ja, u hebt een verwijzing van uw huisarts of uw specialist nodig. Het is belangrijk dat deze verwijzing voldoende gegevens bevat om te kunnen beoordelen of u voor een operatie in aanmerking komt.

  Lees meer informatie over de voorwaarden.

Screening voor de maagverkleinende/bariatrie operatie

 • Waarom vinden er screeningsgesprekken plaats?
  De screening maakt duidelijk welke aanpak voor u het meest geschikt is. Er vinden standaard 3 screeningsgesprekken plaats; een gesprek met de verpleegkundig specialist/internist, een gesprek met de diëtist en een gesprek met de psycholoog. Iedere discipline beoordeelt of u voldoet aan de criteria voor een operatieve ingreep.

  Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat er eventueel aanvullende gesprekken worden gepland. Het kan ook zijn dat u eerst extra begeleiding krijgt in aanloop naar een bariatrische ingreep.

 • Wat moet ik doen voordat er screeningsgesprekken plaats kunnen vinden?
  Nadat de verwijzing binnen is, ontvangt u een vragenlijst op papier. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst vindt er een beoordeling van de verwijzing plaats.

 • Hoe lang duurt een screeningsgesprek met de psycholoog?
  Het eerste screeningsgesprek duurt, afhankelijk van uw situatie, minimaal 30 en maximaal 60 minuten. Afhankelijk van het eerste gesprek kan er een vervolggesprek, vervolggesprekken of een adviesgesprek worden ingepland om uw situatie vollediger in kaart te kunnen brengen en het advies verder toe te lichten.

 • Wat wil de psycholoog weten van mijn huidige behandelaar(s)?
  Over het algemeen gaan de vragen/afstemming over uw diagnose, het behandelplan, het beloop en de resultaten van de behandeling, ondersteuning en/of nazorg mogelijkheden tijdens het traject. De vragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie, psychologische problematiek, voorgeschiedenis etc. Wij kunnen hier dus geen standaardantwoord op geven. U kunt dit navragen bij de psycholoog met wie u het screeningsgesprek heeft.

 • Vanuit de screening zijn vervolggesprekken geadviseerd. Waar gaan deze gesprekken over?
  Er kunnen om verschillende redenen vervolggesprekken worden geadviseerd. Soms is er meer informatie nodig over uw situatie, of zijn er psychologische factoren die mogelijk een negatief effect kunnen hebben op gedragsverandering en daardoor op het succes van de ingreep. De vervolggesprekken worden dan ingezet om een beter beeld te krijgen van uw situatie en ondersteuning te bieden voorafgaand aan de ingreep. Afhankelijk van uw situatie kunnen de gesprekken bijvoorbeeld gaan over verwachtingen van de ingreep, een gezond eet- en leefpatroon of het anders omgaan met spanning. Tijdens de screening en/of het adviesgesprek zal dit met u worden besproken.

 • Wanneer hoor ik meer, ik heb een tijd terug het laatste gesprek/contact gehad?
  U krijgt vanzelf bericht. Dit kan enkele weken duren. U krijgt vanzelf per mail of telefonisch. Het kan voorkomen dat de mail als spam geregistreerd wordt en in de ongewenste inbox terecht komt.

Voor de maagverkleinende/bariatrie operatie

 • Wanneer word ik geopereerd?
  U krijgt vanzelf bericht. Hierover kunt u geen contact opnemen.

 • Waar vind ik meer informatie over over de Modifast, voeding naast de Modifast etc.?
  Na de voorlichtingsbijeenkomst ontvangt u een document met alle informatie. Hierin staat uitgebreid beschreven wat er van u verwacht wordt in de Modifast periode.

 • Is de uitslag van mijn feceskweek al binnen?
  Alleen als de kweek positief is getest, wordt er contact met u opgenomen over het volgen van een antibioticakuur en verdere instructies.

 • Ik kan de Modifast Intensive niet verdragen/wordt er misselijk van/houdt het niet binnen. Wat moet ik nu doen?
  Wanneer u net begonnen bent met Modifast Intensive kunnen er bijwerkingen ontstaan. U kunt een licht gevoel in uw hoofd krijgen, misselijk zijn en/of hoofdpijn hebben door de lage hoeveelheid calorieën. Deze klachten kunnen een paar dagen aanhouden. Het is belangrijk dat u voldoende water (2,5 liter) drinkt. Ook kunt u dagelijks een glas bouillon nemen en eiwitten aanvullen indien nodig op basis van uw lengte. Meer informatie hierover vindt u in de informatiemap.

  Blijft u klachten ervaren, stuur dan een mail naar obesitasdietist@zgt.nl (met uw naam, geboortedatum en een omschrijving van de klachten) of bel 088 708 52 13.

Na de maagverkleinende/bariatrie operatie

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor de niet geplande “extra” vervolgbijeenkomsten?
  U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via MijnZGT

  Meer informatie over data en tijden

  Heeft u hulp nodig met aanmelden, dan kunt u bellen met het secretariaat van het Obesitascentrum via 088 708 49 25.

 • Wanneer krijg ik een uitnodiging voor mijn jaarlijkse controle?
  U krijgt vanzelf een afspraak voor de jaarlijkse controle. Meestal wordt de maand van opereren aangehouden voor het plannen van een afspraak. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw doorgegeven voorkeur. Vergeet niet ruim voorafgaand aan het jaarlijkse consult (±2 weken) bloed te laten prikken, zodat de uitslag tijdens het consult met u besproken kan worden.

 • Waar moet ik op letten als ik medicatie gebruik voor een hoge bloeddruk?
  Als u medicatie gebruikt voor een hoge bloeddruk wordt ongeveer 4 weken na de operatie een extra afspraak voor u gepland bij één van de verpleegkundig specialisten. Dan wordt beoordeeld of de medicatie inname aangepast kan worden.

  Gebruikt u bloeddrukmedicatie en heeft u duizeligheidsklachten dan kunt u de eerste 4 maanden na de maag verkleinende operatie bij het obesitascentrum terecht. Daarna zal de bloeddrukcontrole overgedragen worden aan de huisarts/behandelend specialist.

 • Mijn ontlasting is veranderd. Soms zo sterk dat ik de wc niet kan halen. Wat kan ik doen?
  Uw ontlasting verandert na een maagverkleining. Dat is heel normaal. Over het algemeen is er een sterke verandering in geur, kleur, frequentie en stevigheid. De frequentie en consistentie zijn per dag verschillend. Dit kan invloed hebben op uw sociale leven en activiteiten en onzekerheid geven. Door voldoende vezels, vocht en zout te gebruiken, is er vaak al verbetering mogelijk. Dit geldt ook bij obstipatieklachten.

 • Ik ben de laatste week niet afgevallen. Hoe kan dat?
  Het is altijd mogelijk dat de gewichtsafname een periode stil staat of dat u minder afvalt dan verwacht. Het gewicht schommelt dagelijks. Weeg u zelf maximaal 1x per week. Zorg dat u met regelmaat blijft eten, voldoende eiwitten neemt, dat de voeding in balans is en dat u voldoende beweegt.

  Ziet u na 3 maanden nog geen verandering, houdt dan 2 dagen een eetdagboek bij. Schrijf op wat u eet en drinkt en op welke tijdstippen. Mail dit naar uw diëtist via obesitasdietist@zgt.nl (met daarbij uw naam en geboortedatum).

 • Mijn operatie is al enige tijd geleden. Ik kom weer aan in gewicht. Wat doe ik niet goed? 
  Wanneer het laagste gewicht bereikt is, dan kan is het normaal dat uw gewicht iets stijgt en het zich daarna stabiliseert. Blijft u aankomen, dan kan het zijn dat de voeding niet meer in balans is. Om de goede balans te vinden, kunt u het beste 2 dagen een eetdagboek bijhouden. Schrijf op wat u eet en drinkt en op welke tijdstippen.

  Beantwoord daarna voor uzelf de volgende vragen:

  - Drink ik nog voldoende?
  - Hoe is het met de regelmaat (minimaal elke 1,5 tot 2 uur iets kleins eten)?
  - Eet ik nog voldoende eiwitten?
  - Gebruik ik de geadviseerde vitamines nog?
  - Voel ik mij fit?
  - Heb ik zin in zoetigheid?
  - Ben ik meer zoetigheid gaan eten?

  Door dit te doen, kunt u misschien zelf al wat verbeteren in uw voeding. Heeft aanvullende vragen over voeding of uw eetpatroon? Mail dan uw eetdagboek naar uw diëtist via obesitasdietist@zgt.nl (met daarbij uw naam en geboortedatum).

  Tevens adviseren wij u uw gewichtstoename tijdig kenbaar te maken bij uw behandelend verpleegkundig specialist of internist. Hij/zij kan samen met u een plan uitstippelen om verdere gewichtstoename te voorkomen.<

 • Wanneer krijg ik een oproep voor een vooraf afgesproken consult na de operatie met de psycholoog?
  Op advies van de psycholoog en/of op uw verzoek is het mogelijk om een aantal maanden tot een jaar  na de operatie een (telefonische) afspraak in te plannen om te bespreken hoe het met u gaat en of u behoefte heeft aan extra adviezen van de psycholoog.t is belangrijk dat u voldoende water (2,5 liter) drinkt. Ook kunt u dagelijks een glas bouillon nemen en eiwitten aanvullen indien nodig op basis van uw lengte. Meer informatie hierover vindt u in de informatiemap.

  Voor de nazorgtrajecten binnen de afdeling medische psychologie geldt soms een wachttijd. Nadat u bent aangemeld voor een afspraak, wordt u op de wachtlijst geplaatst. In de loop van het jaar kan de wachttijd korter of langer worden. Zodra u aan de beurt bent, ontvangt u zo snel mogelijk een uitnodiging. Heeft u eerder behoefte aan een consult en denkt u dat het niet verstandig is om langer te wachten, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling medische psychologie via 088 708 53 11. Zij bespreken met de psycholoog of het mogelijk is om u eerder te zien.

 • Waar gaan de vervolgbijeenkomsten van de psychologie over?
  De groepsbijeenkomsten zijn bedoeld om u tijdens het natraject informatie, tips en adviezen te geven over hoe om te gaan met een aantal lastige zaken waar u tegenaan kunt lopen. Ook geeft het u de mogelijkheid om contact te houden met lotgenoten.

  De bijeenkomsten kunnen u ook helpen bij het bereiken en vasthouden van de gewenste leefstijlveranderingen. Op basis van wetenschappelijke inzichten, de ervaringen van behandelaars en eerdere patiënten zijn er een aantal thema’s uitgewerkt.

  Lees meer informatie over de vervolgbijeenkomsten

 • Wat kunnen redenen zijn om mij aan te melden voor extra begeleiding vanuit de psychologie?
  Extra begeleiding is mogelijk als u behoefte heeft aan een gesprek of advies van de psycholoog over bijvoorbeeld het emotioneel uit balans voelen en hierdoor moeite hebben met de vereiste leefstijlverandering, tegenslagen/terugval, moeite met het nieuwe lichaamsbeeld, aanhoudend/terugkerend ongewenst eetgedrag en/of slecht herstel/complicaties. Dit zijn echter voorbeelden, u heeft misschien een andere reden of hulpvraag. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen binnen de mogelijkheden die er zijn. Indien nodig kan er in overleg een doorverwijzing plaatsvinden naar elders voor verdere begeleiding en/of ondersteuning.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor extra begeleiding (individueel contact) vanuit de psychologie?
  U kunt bij verschillende behandelaars van het obesitascentrum tijdens controle afspraken en/of groepsbijeenkomsten aangeven dat u behoefte hebt aan extra begeleiding. U zult dan, afhankelijk van bij welke processtap u bent, meer informatie krijgen over het aanmelden. In principe is het de bedoeling dat de betrokken behandelaar (chirurg, internist, verpleegkundig specialist en/of obesitasverpleegkundige) u aanmeldt.

Voeding en vitamines na de maagverkleinende/bariatrie operatie

 • Waar vind ik meer informatie over voeding na de operatie?
  In het informatiedocument vindt u meer informatie over voeding na de operatie. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze mailen naar uw diëtist via obesitasdietist@zgt.nl.

 • Ik heb de laatste tijd meer zin in zoetigheid. Ook heb ik meer honger. Wat moet ik doen?
  Waarschijnlijk heeft u te weinig eetmomenten. Probeer elke 1,5 uur tot 2 uur iets te eten.

  Het kan ook zijn dat u iets meer ”langzame” koolhydraten nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan volkoren crackers, beschuit extra, een portie fruit door de yoghurt of kwark of een extra plakje ontbijtkoek.

  Wanneer u meer suikerhoudende producten bent gaan eten, zoals jam, een koekje, snoep of chocolade, kan de bloedglucose (bloedsuikerwaarde) gaan schommelen.

  Ook de grootte van de maaltijd kan deze problemen geven. Probeer maaltijden klein te houden en te spreiden.

 • Ik vraag mij af of ik wel voldoende eiwitten binnen krijg?
  Wanneer u elke 1,5 uur tot 2 uur iets eet, heeft u in principe voldoende eetmomenten om aan voldoende eiwitten te kunnen komen. Bewuste keuzes maken is hierin belangrijk.Houdt uw inname een paar dagen bij in een eetdagboek bij en tel aan het eind van de dag de eiwitten in de verschillende producten op. Dit kan met onze variatielijst. U kunt dat ook met een app doen.

  Krijgt u niet voldoende eiwitten binnen, mail dan uw eetdagboek naar uw diëtist uw diëtist via obesitasdietist@zgt.nl (met daarbij uw naam en geboortedatum).

 • Ik ben vaak duizelig. Wat ik hieraan kan doen?
  Duizeligheid is meestal een teken van een tekort aan vocht en zout. Wanneer u afvalt, zakt meestal de bloeddruk. Hierdoor kan er kortdurende duizeligheid ontstaan, bijvoorbeeld bij snel opstaan. Wij adviseren u voldoende te drinken, dagelijks een glas bouillon of soep te nemen en niet te zuinig te zijn met zout. Ook bij tropische warmte, veel sporten en/ of diarree adviseren wij meer zout te gebruiken.

  Wanneer u medicatie gebruikt voor een hoge bloeddruk, zie dan ook “Na de operatie” de vraag “Medicatie in verband met hoge bloeddruk”.

 • Wat zijn dumpingklachten en wat kan ik hieraan doen?
  Dumpingklachten zijn klachten die vlak na de maaltijd (vroege dumping), maar ook 2 uur na de maaltijd (late dumping) kunnen ontstaan.

  Symptomen van een vroege dumping:
  - opgeblazen gevoel;
  - buikpijn;
  - diarree;
  - misselijkheid;
  - hoofdpijn;
  - bloeddrukdaling (met hierdoor duizeligheid, sufheid en hartkloppingen).

  Symptomen van een late dumping kunnen zijn:
  - zweten ('koud zweet');
  - onrustig gevoel en trillen;
  - duizeligheid;
  - gevoel van (of daadwerkelijk gemeten) lage bloedsuiker;
  - hartkloppingen;
  - flauwvallen.

  De oorzaak ligt meestal in het eetgedrag, bijvoorbeeld te weinig eetmomenten, een te grote portie, het ging te snel/onrustig of het product bevatte te veel suikers (bijvoorbeeld jam, koek, snoep, chocolade), waardoor de bloedglucose (bloedsuikerwaarde) kan gaan schommelen. Klachten zakken doorgaans na enige tijd rust weer af.

  U kunt dumpingklachten voorkomen door regelmatig te eten (elke 1,5 uur tot 2 uur), geen zoetigheid te gebruiken, maaltijden klein te houden en te spreiden. Het kan ook zijn dat u iets meer ”langzame” koolhydraten nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan volkoren crackers, beschuit extra, een portie fruit door de yoghurt of kwark of een extra plakje ontbijtkoek. Het gebruik van energietabletten raden we af om verdere suikerschommelingen te voorkomen.

  Als u dumpingklachten blijft houden, kunt u een eetdagboek bijhouden. Schrijf op wat u eet en drinkt en op welke tijdstippen. Mail uw eetdagboek naar uw diëtist via obesitasdietist@zgt.nl (met daarbij uw naam en geboortedatum).

  Mocht de diëtiste geen verklaring voor uw klachten vinden, dan adviseren wij u de klachten te bespreken met de verpleegkundig specialist/internist.

 • Het lijkt wel alsof ik zuivel niet meer kan verdragen. Weet u hoe dat komt en wat ik hieraan kan doen?
  wat ik hieraan kan doen? Het kan voorkomen dat u na de operatie zuivelproducten minder goed kunt verdragen. Dit is lactose-intolerantie. Uw darmen kunnen de melksuiker(lactose) niet goed verwerken. Hierdoor ontstaan klachten zoals diarree, krampen, winderigheid of een opgeblazen gevoel. Neem een week producten, met name zuivelproducten, zonder lactose. Wanneer u zich hierbij veel beter voelt is het verstandig om hierop over te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure ‘Voedingsadviezen bij lactose-intolerantie.’

 • Ik ben (de hele dag) misselijk. Wat ik hieraan kan doen?
  Misselijkheid kan ontstaan door:

  - vocht tekort, org dat u meer dan 1,5 liter aan vocht binnenkrijgt;
  - langere tijd niet gegeten hebt, zorg dat u minimaal elke 1,5 tot 2 uur iets kleins eet, ondanks dat u misselijk bent;
  - soms moet elk uur gegeten worden om de misselijkheid te laten verdwijnen;
  - drinken bij het eten;
  - veel stress.

  Mogelijk kan het gebruik van maagbeschermers hierbij helpen. U kunt dit overleggen met de verpleegkundig specialist/internist.

 • Ik heb moeite om voldoende te drinken. Wat kan ik doen?
  Maak gebruik van een flesje of bidon en neem deze altijd met u mee. Kunt u bepaalde dranken niet goed verdragen, kies dan dranken die u het beste kunt verdragen en neem daar vaker iets van.

 • Ik voel me niet fit, ben vermoeid. Wanneer ik gewerkt heb, val ik soms op de bank in slaap. Weet u hoe ik dat kan verbeteren?
  Mogelijk is uw voeding (nog) niet in balans. Zorg dat u voldoende drinkt en de goede hoeveelheid eiwitten eet. Kijk naar de regelmaat. Is dat allemaal voldoende dan kan het zijn dat uw inname van (langzame) koolhydraten te laag is. Voedingsbalans is belangrijk, maar deze balans is voor iedereen anders. De één heeft meer koolhydraten nodig dan de ander. Symptomen van een te lage koolhydraatinname zijn onder andere zin in zoetigheid, trillen/beven en duizeligheid.

 • Waarom kan ik soms iets niet verdragen, dat op andere dagen wel goed gaat?
  Het wisselend wel en niet verdragen van bepaalde voedingsstoffen hangt meestal samen met:

  - te snel eten en niet goed kauwen;
  - drinken tijdens het eten;
  - te lang niet eten (meer dan 1,5 a 2 uur geleden) waardoor uw lichaam in een hypo/stresstoestand is terecht gekomen;
  - afleiding aan tafel, drukke kinderen, gezelligheid, visite, ruziënde pubers;
  - drukke werkdag, vervelende discussie/ ruzie of nare gebeurtenis;
  - opgejaagd gevoel, te weinig tijd hebben.

 • Waarom moet ik levenslang supplementen slikken? Is het erg dat ik de door jullie geadviseerde vitamines niet neem?
  Na een bariatrische ingreep is de opname van vitaminen en mineralen verminderd. Het is daarom noodzakelijk om levenslang een tweetal supplementen te gebruiken. U start ongeveer 2-3 weken na de operatie met het gebruik van de geadviseerde supplementen: een WLS (Weight Loss Surgery) multivitamine en een kauwtablet met calcium en vitamine D.

  Een WLS multivitamine is speciaal ontwikkelt voor patiënten met een maagverkleining en deze dient u zelf te bestellen (online of telefonisch). Er zijn vele fabrikanten die deze vitamines leveren, bijvoorbeeld Fit for me, WLS Vietal, Barinutrics, Flindall, Elan en Vitamineoprecept. Let er bij het bestellen op dat de meeste fabrikanten onderscheid maken in de soort operatie die u heeft gehad.

  De kauwtablet met calcium en vitamine D kunt u met een recept ophalen bij uw apotheek. De kosten hiervan worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Verdraagt u de kauwtablet niet goed, dan kunt u dit aangeven en kan er gezocht worden naar een oplossing. Het is ook mogelijk een calcium/vitamine D preparaat te bestellen bij één van de aanbieders van de WLS multivitamines.

  Reguliere multivitamines, die te koop zijn bij de drogist, de apotheek of online, bevatten een veel lagere dosering van vitamines en mineralen (B12, ijzer en vitamine D) in vergelijking met een WLS multivitamine. Hierdoor ontstaan in veel gevallen op termijn tekorten. We raden het gebruik van een reguliere multivitamine dan ook af.

 • Wat moet ik weten over de inname van de geadviseerde supplementen?
  Multivitaminensupplementen mogen niet tegelijk worden ingenomen met een calcium/ vitamine D-preparaat of calciumrijke maaltijden. Dit belemmert de opname van ijzer. Calciumrijke maaltijden zijn bijvoorbeeld alle zuivel- en kaasproducten. Hier moet minimaal een uur tussen zitten. Tussen de twee supplementen/preparaten moet minimaal 2 uur zitten.

 • Ik kan de supplementen niet verdragen. Wat moet ik doen?
  Laat het betreffende supplement 1-2 weken staan en probeer het dan nog eens. U kunt ook het innamemoment aanpassen. Probeert u eens een supplement voor/bij/na de avondmaaltijd of voor het slapen gaan.

  Er zit verschil in opnamecapaciteit/het moment van uiteenvallen van de verschillende soorten WLS multivitamines. Kunt u de supplementen echt niet verdragen, neem dan contact op met de fabrikant en/of probeer een andere variant. Indien u geen van de mogelijke WLS multivitamines verdraagt, neem dan contact op met het obesitascentrum voor advies.

  Als u de calcium/vitamine D kauwtablet niet goed verdraagt, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundig specialist/internist en kan er gezocht worden naar een oplossing.

 • Ik heb last van obstipatie. Wat moet ik doen?
  Bij obstipatieklachten is het belangrijk dat u voldoende drinkt, goed vezelrijk eet en voldoende beweegt. Mocht u toch last hebben van obstipatie, dan kunt u een (kleine) klysma kopen (Microlax®) bij de apotheek of drogist. Lees de bijsluiter voor het gebruik. Bij aanhoudende verstoppingsklachten kan in overleg met de verpleegkundig specialist/internist een ander medicament overwogen worden.