Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandelingen ergotherapie

Ergotherapie is een therapie gericht op het verbeteren van dagelijkse handelingen in de woon-, leef- en werkomgeving. De therapie is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Op basis van uw mogelijkheden en uw inbreng stelt de ergotherapeut samen met u een programma op. Daarmee leert u uw alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier. Therapie op maat dus.

De behandeling in stappen

Globaal werkt een ergotherapeut volgens de volgende stappen:

  • Kennismaken en inventariseren welk probleem u wilt bespreken en welke doelen u wilt bereiken
  • Nader onderzoeken wat de beperkingen voor u zijn en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen
  • Samen met u de doelen voor de therapie en een plan van aanpak opstellen. Onderdelen in het plan van aanpak kunnen zijn:
    • (Opnieuw) leren om bepaalde activiteit uit te voeren
    • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren
    • De activiteit leren uitvoeren met hulp, hulpmiddelen of aanpassingen
  • Evalueren in hoeverre de doelen behaald zijn.

Het is niet altijd mogelijk om de activiteit die veel voor u betekende, weer uit te voeren. De ergotherapeut denkt dan mee of er een andere activiteit is die net zoveel voldoening voor u oplevert.

Eerstelijns zorg

De ergotherapeuten van ZGT bieden eerstelijns ergotherapie voor volwassenen en kinderen in de regio Almelo en Hengelo. Eerstelijns zorg wil zeggen dat de verleende zorg bij u in de buurt wordt aangeboden:
In het ziekenhuis en zo nodig bij u thuis of op het werk of school;
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) wordt voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar;
Uw huisarts, specialist of arbo-arts kan u verwijzen naar de ergotherapeut. Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk (DTE). Dat wil zeggen dat u ook zonder verwijzing terecht kunt bij de ergotherapeut.

Mogelijke behandelingen

De ergotherapeut kan verschillende behandelingen toepassen. Hieronder vindt u daar een overzicht van: