Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandelingen ergotherapie

Ergotherapie is een therapie gericht op het verbeteren van dagelijkse handelingen in de woon-, leef- en werkomgeving. De therapie is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Op basis van uw mogelijkheden en uw inbreng stelt de ergotherapeut samen met u een programma op. Daarmee leert u uw alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier. Therapie op maat dus.

De behandeling in stappen

Globaal werkt een ergotherapeut volgens de volgende stappen:

 • Kennismaken en inventariseren welk probleem u wilt bespreken en welke doelen u wilt bereiken
 • Nader onderzoeken wat de beperkingen voor u zijn en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen
 • Samen met u de doelen voor de therapie en een plan van aanpak opstellen. Onderdelen in het plan van aanpak kunnen zijn:
  • (Opnieuw) leren om bepaalde activiteit uit te voeren
  • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren
  • De activiteit leren uitvoeren met hulp, hulpmiddelen of aanpassingen
 • Evalueren in hoeverre de doelen behaald zijn.

Het is niet altijd mogelijk om de activiteit die veel voor u betekende, weer uit te voeren. De ergotherapeut denkt dan mee of er een andere activiteit is die net zoveel voldoening voor u oplevert.

Ergotherapie bij kanker

Werk

Mag ik werken tijdens de behandeling of naar de dagbesteding? Is het verstandig om me ziek te melden? Hoe ga ik om met mijn leidinggevende en collega’s? En wat als ik zelfstandig werk? Zo maar wat vragen die op u af kunnen komen. De ergotherapeut kan meedenken over een goede opbouw van uw re-integratie. Een re-integratiecoach kan u helpen bij vragen of problemen rondom wet- en regelgeving bij terugkeer naar werk.

Kijk op kenniscentrumwerkenkanker.nl, targetatwork.nl, perspectief.uwv.nl, borstkanker.nl en nkf.nl voor meer informatie. Of bespreek het met uw ergotherapeut.

Energiemanagement

Bij vermoeidheid en klachten van prikkelverwerking kan ergotherapie u ook verder helpen. Door lichamelijke of geestelijke vermoeidheid kunnen de dagelijkse activiteiten een probleem worden. Ook kan de concentratie, het geheugen en de prikkelverwerking lastig zijn. De ergotherapeut begeleidt u hierbij. Bijvoorbeeld door het maken van een dagindeling en keuzes die bij u passen. Rustmomenten rondom actieve momenten zijn hierbij belangrijk. En bij slaapproblemen, gerelateerd aan dag- en avondinvulling, kan de ergotherapeut u ook helpen.

Eerstelijns zorg

De ergotherapeuten van ZGT bieden eerstelijns ergotherapie voor volwassenen en kinderen in de regio Almelo en Hengelo. Eerstelijns zorg wil zeggen dat de verleende zorg bij u in de buurt wordt aangeboden:

 • In het ziekenhuis en zo nodig bij u thuis of op het werk of school;
 • Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) wordt voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar;
 • Uw huisarts, specialist of arbo-arts kan u verwijzen naar de ergotherapeut. Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk (DTE). Dat wil zeggen dat u ook zonder verwijzing terecht kunt bij de ergotherapeut.

Mogelijke behandelingen

De ergotherapeut kan verschillende behandelingen toepassen. Hieronder vindt u daar een overzicht van: