Verpleegkundigen lopen in de gang

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen die samen met hun longarts alles geprobeerd hebben om hun longklachten en beperkingen onder controle te krijgen, maar nog steeds problemen ondervinden. Een team van behandelaars(fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist en longverpleegkundige) leert u zo goed mogelijk met uw aandoening omgaan. Er wordt in groepsverband behandeld.
Mochten er individuele vragen zijn of mocht u op basis van het huidige functioneren individuele begeleiding van een ergotherapeut nodig hebben dan kan dit naast de groepsbehandeling gepland worden.

Doel van de longrevalidatie

Door middel van het longrevalidatieprogramma willen wij bereiken dat uw dagelijks leven positief verandert. Er wordt vooral nauwkeurig geïnventariseerd wat uw eigen wensen en mogelijkheden zijn. Dit kan leiden tot een actiever leven waar u zich prettiger bij voelt. Door het geven van voorlichting willen wij realiseren dat u meer inzicht in uw ziekte krijgt en bijvoorbeeld beter luistert naar de signalen van uw lichaam. De aandacht zal uitgaan naar een betere afstemming tussen de belasting en belastbaarheid van uw lichaam. Er worden ook adviezen gegeven welke lichaamshoudingen u het best aan kan nemen tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Behandeling ergotherapie

Naast bovenstaande longrevalidatie in groepsverband kan ergotherapie ook worden ingezet als individuele behandeling. Ook dan zullen de behandeldoelen vooral gericht zijn op een betere afstemming tussen belasting en belastbaarheid en zal er aandacht uitgaan naar adequate lichaamshoudingen tijdens uw dagelijkse activiteiten.