Verpleegkundigen lopen in de gang

Enkelvoudige extramurale ergotherapie (EEE)

Enkelvoudige extramurale ergotherapie (EEE) bij volwassenen

Wanneer u praktische problemen ondervindt door lichamelijke, cognitieve of psychologische klachten, komt u voor ergotherapie in aanmerking. Ergotherapeuten richten zich niet op de aandoening, maar op de praktische gevolgen daarvan. Met behandeling, begeleiding en advies proberen zij ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse handelingen weer kunt uitvoeren. Daarbij kunt u denken aan handelingen tijdens het werk, op school, of bijvoorbeeld tijdens het koken, lezen, aankleden, schrijven, tuinieren of fietsen. Het uitgangsprincipe is het behoud of herstel van bestaande functies. Als dat niet lukt wordt er getraind om de activiteiten op een andere manier aan te leren. Dat noemen we strategietraining. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, dan kijken we of uw omgeving aangepast kan worden. U kunt dan misschien toch zelfstandig blijven functioneren.

Enkelvoudige extramurale ergotherapie (EEE) bij kinderen

Ergotherapie bij kinderen richt zich op problemen bij alledaagse handelingen van uw kind. Bijvoorbeeld tijdens spel of op school. De begeleiding bestaat uit het trainen en begeleiden van kinderen bij hun dagelijkse activiteiten. Maar ook uit adviezen aan leerkrachten en ouders. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen of passende begeleiding van uw kind. De therapie wordt vaak in spelvorm aangeboden en richt zich vaak op:

  • De (fijne) motoriek
  • De verwerking van zintuigprikkels in de hersenen (sensorische informatieverwerking)
  • Dagelijkse handelingen zoals het bedenken, plannen, organiseren en uitvoeren van taken