Verpleegkundigen lopen in de gang

Poliklinische revalidatiebehandeling ergotherapie

Revalideren wil zeggen dat u, met hulp van uw behandelaars, gaat werken aan uw lichamelijke beperkingen en de praktische gevolgen daarvan. De revalidatiearts stelt een revalidatieplan voor u op. Daarin staat onder andere welke medische disciplines bij uw revalidatie betrokken worden. Als het nodig is, kan uw revalidatieprogramma tijdens een bespreking met de betrokken specialisten worden bijgesteld. Het medisch team overlegt eens in de acht weken. Na deze teambesprekingen gaat u voor controle naar uw revalidatiearts. Tijdens de revalidatie is er veel aandacht voor herstel van lichaamsfuncties en verbetering van vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor aanpassingen en hulpmiddelen in huis of op het werk. De revalidatiearts gaat ook in op psychologische en psychosociale aandachtspunten. Voor de poliklinische revalidatiebehandeling werken de volgende disciplines binnen ZGT samen:

  • Revalidatiearts
  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Maatschappelijk werk
  • Psychologie