Verpleegkundigen lopen in de gang

Geriatrie heeft betrekking op de ouder wordende mens. Met het ouder worden kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren, zoals problemen in het bewegen, een verminderd zicht, moeite met het onthouden van afspraken of u bent bang om te vallen. Dagelijkse activiteiten die daardoor moeilijker kunnen gaan zijn bijvoorbeeld het in en uit bed komen, telefoneren, agenda beheren, persoonlijke verzorging of koken.

Behandeling ergotherapie

Wij zijn kundig om met u de ervaren problemen in het dagelijks functioneren in kaart te brengen en te kijken welke behandelmogelijkheden er voor u zijn, met als doel om u in staat te stellen zo lang mogelijk uw dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld door te leren een andere strategie te gebruiken, zoals een stappenplan, de activiteit in minder stappen uit te voeren, de omgeving overzichtelijk te maken of ondersteuning te krijgen van uw mantelzorger.

Tevens kunnen we op consult van de geriater (via de geheugenpolikliniek) een geheugenscreening afnemen bij Armeens dementerende ouderen die aangepast is aan de Armeense cultuur.