Verpleegkundigen lopen in de gang

Cognitieve revalidatietherapie

Het doel van ergotherapie is het mogelijk maken van het dagelijks handelen dat voor de patiënt belangrijk is. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel worden in hun dagelijks handelen vaak meer belemmerd door cognitieve beperkingen dan door lichamelijke beperkingen. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn de snelheid van het denken, het geheugen, het concentratievermogen, het oplossen van problemen, het plannen.

Behandeling ergotherapie

Bij cognitieve revalidatietherapie staat het herwinnen van cognitieve vaardigheden centraal die ten gevolge van uw hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. De behandeling is gericht op:

  • Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten die anders verlopen dan voor het hersenletsel.
  • Oefenen van de cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het functioneren om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren.
  • Aanleren van compensatiestrategieën voor de stoornissen die niet meer herstellen.
  • Leren toepassen van compensatiestrategieën in de voor de cliënt belangrijke dagelijkse activiteiten.

Hulpvragen van cliënten met cognitieve problemen kunnen zijn:

  • Ik wil mijn huishouden weer beter kunnen organiseren.
  • Ik wil me zelfstandig kunnen wassen en kleden waarbij ik de linkerkant niet vergeet.
  • Ik wil graag weer koken zonder dat ik dingen vergeet of oversla.

Aan de hand van de intake en eventueel een observatie kan vastgesteld worden waar de problemen liggen in het cognitieve functioneren. De ergotherapeut analyseert hoe bepaalde functies van invloed zijn op activiteiten- en participatie niveau. Daarna stellen we een behandelplan op samen met de cliënt en zo nodig zijn cliëntsysteem (partner/mantelzorger).