Verpleegkundigen lopen in de gang

Revalidatie bij chronische pijn

Pijn is essentieel voor het behoud van leven. Het heeft een signaalfunctie. Zodra we pijn ervaren of dreigen te ervaren wordt dit als waarschuwing gezien.  Acute pijn is een manier waarmee het lichaam laat weten dat er iets mis is en dat daar iets aan gedaan moet worden, zoals bij een gebroken pols.  Chronische pijn is pijn die steeds terugkomt of langer dan drie maanden duurt, terwijl de oorzaak van de pijn genezen of stabiel is gebleven. Bij chronische pijn worden de schakelingen tussen de zenuw en de hersenen sneller en gevoeliger.
Er wordt pijn waargenomen, maar op de plek waar de pijn gevoeld wordt, is niet of nauwelijks iets meer aan de hand. De pijn heeft geen waarschuwende functie meer, het alarmsysteem is te scherp afgesteld. Dit zorgt ervoor dat de pijn een eigen leven is gaan leiden en dit heeft gevolgen voor uw dagelijkse leven.

Pijnrevalidatie

Wanneer de pijnklachten een belemmering vormen voor uw dagelijkse leven dan kan het pijnrevalidatie programma van ZGT uitkomst bieden.

Doel 

De revalidatie heeft als doel u zo goed mogelijk met uw klachten om te laten gaan en is erop gericht om het algemeen functioneren te verbeteren, ondanks de pijn. Naast het opbouwen van spierkracht en uithoudingsvermogen, wordt er ook aandacht besteed aan de psychosociale factoren en kijken we samen naar uw belasting/belastbaarheid.

Behandelteam

Vaak komen er veel verschillende aspecten kijken bij chronische pijn, daarom werken we samen met fysiotherapeuten, maatschappelijk werker en/psycholoog. Alles onder begeleiding van de revalidatie arts. Er zijn regelmatig overleggen gepland om de voortgang te bespreken, zo kunnen we alles afstemmen op elkaar.

Behandeling ergotherapie

Bij de ergotherapie wordt er veel aandacht besteed aan belasting/belastbaarheid. Dit betekent dat we samen bekijken of uw dagindeling nog in balans is. U leert uw activiteitenniveau aan te passen aan uw mogelijkheden en beperkingen. Opbouw van activiteiten speelt vaak een grote rol. Tevens gaan we praktisch kijken naar de activiteiten in jouw dagelijks leven waar u problemen bij ondervindt. U leert hoe u bepaalde handelingen thuis en op het werk het beste kunt aanpakken.