Verpleegkundigen lopen in de gang

Klinische neurorevalidatie

Op de verpleegafdeling neurologie liggen patiënten met de meest uiteenlopende neurologische aandoeningen, zoals een CVA, MS, Parkinson, hernia of hersentumoren. In de meeste gevallen wordt bij opname direct de ergotherapeut in consult gevraagd door de arts of verpleegkundig specialist.

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door hersenletsel een lichamelijke of cognitieve beperking hebben opgedaan. Door middel van observaties en testen kijken we met de patiënt welke beperkingen er worden ervaren in dagelijkse activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan het wassen en kleden of het bereiden van de lunch.
Tijdens de familieparticipatie krijgen naasten de mogelijkheid om mee te kijken met de behandeling van patiënten. Indien nodig wordt dit gepland samen met de fysiotherapie en/of logopedie. Daarnaast nemen we deel aan het multidisciplinaire overleg en zorgen we bij ontslag voor een goede overdracht naar een vervolginstelling of eerstelijns ergotherapie.

 

 

Poliklinische neurorevalidatie

Binnen ZGT vindt er poliklinische behandeling van neurologische patiënten plaats. Aangezien de meeste neurologische patiënten beperkingen hebben op meerdere gebieden is de therapie veelal multidisciplinair. De hoofdbehandelaar van deze poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) is de revalidatiearts. De PRB kan ook gestart worden na klinische opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Er kan echter ook monodisciplinaire behandeld worden door de ergotherapeut op verwijzing van een specialist of de huisarts of er kan een afspraak gemaakt worden via DTE (directe toegankelijkheid ergotherapie).