Bij astma is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Ongeveer één op de tien kinderen heeft hier last van. Door de ontsteking worden de slijmvliezen in de luchtwegen dikker. Spiertjes rondom de luchtwegen trekken samen en de slijmvliezen gaan meer slijm en vocht produceren. Daardoor wordt de doorgang voor de lucht kleiner dan normaal. Hierdoor ontstaan verschillende klachten zoals benauwdheid, piepen en hoesten.

Onderzoek en behandeling

De huisarts kan kinderen met luchtwegproblemen doorverwijzen naar de kinderastmapoli van ZGT. De kinderarts kan vaststellen of er sprake is van astma of dat er een andere oorzaak is voor de klachten. Zo nodig zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld allergietesten of longfunctieonderzoek. U wordt geïnformeerd over de ziekte en de behandeling, vaak met pufjes via een inhalator of een voorzetkamer. De astmaverpleegkundige zal u uitleg geven over het gebruik van inhalatie medicatie.

Luchtwegallergieën

Astma komt vaak samen voor met luchtwegallergieën (o.a. boompollen, graspollen, huisstofmijt of huisdieren). Contact met allergenen geeft klachten van loopneus, jeukende ogen, huiduitslag of benauwdheid/piepen. De behandeling bestaat uit het vermijden van allergenen, symptoombehandeling met medicijnen of immunotherapie. De astmapoli onderzoekt of een behandeling met injecties of tabletten zinvol is.

Astmaspreekuur

De kinderastmaverpleegkundige heeft een eigen astmaspreekuur en is bereikbaar via het secretariaat kinderpolikliniek ZGT. Telefoonnummer 088 - 708 3120 via e-mail kinderastmapoli@zgt.nl