Operatie in ons ziekenhuis

Een geplande operatie bereiden wij samen met het kind en de ouder/verzorger goed voor. Voor de operatie wordt alles doorgenomen op de afdeling preoperatieve screening en anesthesie. Daarna legt een verpleegkundige uit wat er allemaal voor, na en tijdens een operatie gaat gebeuren.

De anesthesioloog bekijkt welke soort narcose nodig is en of volledige verdoving of plaatselijke verdoving nodig is. Ook dit wordt voor de operatie met u doorgenomen.

Bekijk de filmpjes om meer te zien over de verdoving tijdens een operatie.

Voorbereiding thuis

Het voor de opname goed doornemen van alle gekregen informatie met uw kind kan een operatie minder spannend maken. Lees ook goed door wat wel en niet mag voor een operatie en wat u mee moet nemen van huis.

Verdoving

Bij een operatie is een vorm van verdoving nodig. Dit kan een plaatselijke verdoving of een volledige verdoving zijn. Bij een plaatselijke verdoving wordt een klein stukje huid plaatselijk verdoofd.

Krijg je een volledige verdoving, dan ga je ‘slapen’ met behulp van medicijnen. Je voelt niets van de operatie. Je vader, moeder of verzorger blijft bij je tot je in slaap valt. En als je wakker wordt is je vader, moeder of verzorger weer bij je.

Operatie bij jongeren onder volledige verdoving


Operatie bij jongeren onder plaatselijke verdoving