Hazenlip (schisis) bij kinderen

Op de polikliniek kindergeneeskunde worden kinderen gezien met een schisis, in de volksmond ook wel hazenlip genoemd. Daarnaast is er een keer per maand een bijeenkomst van het Schisis team Twente (Victor Veau stichting) op de polikliniek kaakchirurgie, waar de kinderen multidisciplinair worden beoordeeld.

Operaties vinden in ZGT plaats, waarbij kinderen op de afdeling kind en tiener in Almelo worden opgenomen.

Kinderarts mw. E.J. van der Gaag heeft meerdere dagen per week spreekuur voor kinderen. Het maken van een afspraak verloopt via het secretariaat kinderpolikliniek, zie route en telefoonnummer hieronder.