Bij het kinderslaapcentrum zoeken we naar de oorzaak van slaapproblemen bij kinderen en helpen we bij het oplossen ervan. Want goed slapen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Verstoring van slaap kan zorgen voor veel problemen. We spreken van een slaapstoornis bij een kind als er langer dan vier weken sprake is van slaapproblemen en als het kind daar overdag last van heeft.

In het kinderslaapcentrum werken artsen en andere specialisten samen. Zij komen regelmatig bij elkaar voor een multidisciplinair overleg. Het behandelteam bestaat uit en neuroloog, een kinderarts, een verpleegkundig specialist, pedagogisch medewerkers, een kinderpsycholoog, een kinderpsychiater en laboranten. Voor een optimale behandeling worden zo nodig ook longartsen, KNO-artsen en andere zorgverleners betrokken.

Samen met u zoeken wij naar de oorzaak van het slaapprobleem van uw kind. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek stellen wij een passend behandelplan op.

Meer weten over ons kinderslaapcentrum?