Verpleegkundigen lopen in de gang

Hoestklachten die langer dan 8 weken aanhouden noemen we chronische hoestklachten. Vaak ervaart men een droge geïrriteerde hoest met prikkels vanuit de keel; het komt meerdere keren per dag voor. Daarnaast ervaren veel mensen met chronische hoestklachten ook problemen met slikken en het gevoel dat er wat in de keel zit (zie: brokgevoel). Als behandeling met medicatie niet of onvoldoende helpt, kan een verwijzing naar de logopedist volgen.

Onderzoek en diagnose


Het is belangrijk dat eerst door de arts een juiste diagnose is gesteld bij chronisch hoesten. De logopedist onderzoekt wat precies uitlokkende prikkels zijn, en wat het hoesten in stand houdt. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten.

Therapie


Uitleg en bewustwording is een erg belangrijk onderdeel in de begeleiding. De frequentie van therapie hangt af van de aard en de ernst van de klachten. De logopedische behandeling richt zich op:

  • Leren herkennen van de ‘triggers’ die het hoesten veroorzaken.
  • Leren controleren en onderdrukken van de hoestprikkel.
  • Het verminderen van de irritatie in het keelgebied.
  • Eventueel het verbeteren van het stemgeluid.