Verpleegkundigen lopen in de gang

U wordt bij ons behandeld door klinisch logopedisten. Dat houdt in dat wij ervaring hebben met complexe logopedische problemen. Wij zijn geregistreerd in het Paramedisch Kwaliteitsregister. Wij houden onze kennis en kunde up-to-date door voortdurende scholingen en intervisie. Zo kunnen wij u de beste zorg bieden. In ons team vindt u geregistreerde preverbale logopedisten, ParkinsonNet-therapeuten en afasietherapeuten. We zijn allemaal allround maar hebben ook onze specifieke aandachtsgebieden:

  • Stemproblemen, ook bij beroepssprekers en zangers.
  • Afasie (een taalstoornis veroorzaakt door een neurologische aandoening).
  • Dysarthrie (een spraakstoornis veroorzaakt door een neurologische aandoening).
  • Slikproblemen bij volwassenen (Dysfagie en Aerofagie).
  • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en kinderen.
  • Behandeling na totale laryngectomie (waarbij het strottenhoofd verwijderd is).

Stagiaires

ZGT werkt mee aan de praktijkstages van logopedisten in opleiding. U kunt te maken krijgen met een stagiaire van de opleiding logopedie. Logopedisten zijn altijd eindverantwoordelijk.

 

Secretariaat

De secretaresses van de afdeling beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op de polikliniek en de afdeling.

Er zijn geen medisch specialisten gevonden