Verpleegkundigen lopen in de gang

Iedereen heeft wel eens problemen met de stem. Bijvoorbeeld na een feestje, een verkoudheid of een griep. Maar stemproblemen kunnen ook zo ernstig zijn dat het spreken ernstig belemmerd wordt.

Vaak gaan stemproblemen samen met het gevoel van een brok in de keel. Een brokgevoel (globusklachten) kan ook alleen voor komen. Er zijn twee soorten stemstoornissen: organische en functionele stemstoornissen. Bij een organische stemstoornis zijn er afwijkingen aan het stemapparaat zelf. Bijvoorbeeld een poliep of verwijderd strottenhoofd. Lees meer informatie over verwijderd strottenhoofd. Bij een functionele stemstoornis is er sprake van verkeerd gebruik of verkeerd functioneren van het strottenhoofd. Verkeerde gewoonten, ademhalingstechnieken of emoties hebben daar invloed op. Ook na een behandeling door middel van lasertherapie of bestraling kunnen stem- of keelklachten ontstaan.

Onderzoek en diagnose

Bij het stemonderzoek kijken, luisteren en voelen wij hoe uw stem functioneert. U doet enkele stemproeven om te kijken hoe uw stem daarop reageert. Het vraaggesprek en de stemklachtenlijst spelen ook een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose. Bij het geven van een vervolgadvies zijn ook de onderzoeksgegevens van de KNO-arts belangrijk.

Stemspreekuur

Binnen ZGT hebben we voor (beroeps)stem- en zangproblemen een specifiek spreekuur: het stemspreekuur. Lees meer informatie over dit spreekuur.

Therapie

Tijdens de behandeling wordt er via lichaamshouding, effectieve ademhaling en diverse stemtechnieken gewerkt aan het verbeteren van de adem-stemkoppeling. Bewust gebruik van de zangstem kan een onderdeel zijn van onze behandeling. Het is belangrijk om regelmatig te oefenen, daarom krijgt u oefeningen mee naar huis. Wij coachen ook tijdens het traject van een stembandoperatie.
In alle gevallen is er aandacht voor stemsparende maatregelen. Lees meer informatie over deze maatregelen.