Verpleegkundigen lopen in de gang

Onderzoeken logopedie

Logopedisten werken vaak samen met andere medisch specialisten. De onderzoeken worden daarom regelmatig uitgevoerd met medisch specialisten uit verschillende vakgebieden. Voor multidisciplinaire onderzoeken kunt u terecht bij de onderstaande spreekuren of teams.

Stemspreekuur

Bij (zang)stem- of keelklachten kunt u een verwijzing krijgen naar het stemspreekuur. Op dit spreekuur onderzoekt en beoordeelt de KNO-arts samen met de logopedist uw klachten. U krijgt meteen alle resultaten. De medisch specialisten bespreken samen met u het vervolgtraject. Meer informatie over het stemspreekuur leest u in de folder (PDF).

Slikteam

Om goed te kunnen kauwen en slikken moeten de spieren in uw lippen, kaak, tong, wangen en strottenhoofd goed functioneren en samenwerken. Als dat niet gebeurt, kan dat problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld verslikken en hoesten tijdens of na het drinken. Als u problemen heeft met slikken, kunt u een verwijzing krijgen naar het slikteam. In dit team zit een KNO-arts en een logopedist. Zij doen samen een aantal slikonderzoeken. Bijvoorbeeld een slikscopie of een slikvideo. Meer informatie over het slikteam leest u in de folder over slikonderzoeken (PDF).

Poliklinische revalidatiebehandeling

Revalideren wil zeggen dat u met hulp van uw behandelaars gaat werken aan uw lichamelijke beperkingen en de praktische gevolgen daarvan. De revalidatiearts stelt een revalidatieplan voor u op. Daarin staat onder andere welke disciplines bij uw revalidatie betrokken worden. De logopedist behandelt vooral uw spraak-, taal- of stemprobleem. Daarmee probeert diegene uw communicatiemogelijkheden te vergroten. Verder behandelt de logopedist problemen bij het kauwen, slikken en in de mimiek. Lees meer over poliklinische revalidatiebehandeling in de folder.

Eetteam

Bij complexe en/of ernstige eet- en drinkproblemen kan uw kind worden verwezen naar het eetteam. Het eetteam bestaat uit een kinderarts, een kinderpsycholoog, een diëtist, een pedagogisch medewerker, een maatschappelijk werker en een logopedist. Zij stemmen met elkaar af wat de beste begeleiding voor u en uw kind is op dit moment. Vaak worden u en uw kind door meerdere disciplines tegelijk begeleid.