Verpleegkundigen lopen in de gang

Klinische logopedie

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kan de logopedist ondersteuning bieden in de totale zorg en behandeling. Dat gebeurt op aanvraag van uw behandelend medisch specialist.

Terugkoppeling

De logopedist heeft vaak contact met uw familie. Zo worden uw problemen zo goed mogelijk in kaart gebracht en behandeld. Ook koppelt de logopedist de bevindingen terug naar de medisch specialisten, verpleegkundigen, voedingsassistenten en andere therapeuten.

Afdelingen

De logopedist is intensief betrokken bij de afdelingen neurologie, geriatrie, longgeneeskunde, intensive care en de kinderafdeling. Op verzoek van medisch specialisten komen logopedisten ook regelmatig op andere afdelingen in het ziekenhuis.

Overdracht

Als u het ziekenhuis verlaat maar nog verdere behandeling nodig heeft, kan de logopedist u verder begeleiden in de polikliniek van het ziekenhuis. Het is soms nodig om de behandeling over te dragen aan collega’s in een andere instelling. Dat kan bijvoorbeeld een reguliere logopediepraktijk, verpleeghuis of een revalidatiecentrum zijn.