Ondersteuning bij kanker

Voor u en uw naasten breekt er een moeilijke tijd aan, wanneer u te horen krijgt dat u kanker heeft. 

Maar kanker raakt niet alleen uw medische (fysieke) gesteldheid. Kanker raakt het hele leven. Het heeft impact op uw lichaam, uw emoties, uw sociale omgeving en zingeving/betekenisgeving. Bij ZGT gaan we voor de kwaliteit van uw leven, ondanks de diagnose kanker. Onze hulpverleners kunnen u ondersteunen bij problemen die u tegen kunt komen op fysiek, psychisch, sociaal/maatschappelijk gebied en zingeving. Uw zorgverlener vertelt u hoe de situatie voor u is en wat de behandelmogelijkheden zijn.  Samen met u kijkt hij wat voor u de beste behandeling of begeleiding is.

Professionele ondersteuning op allerlei gebieden

Zowel tijdens als na de behandeling kan de volgende hulp geboden worden. 

 • >

  Revalidatie bij kanker

  Een revalidatieprogramma kan u helpen om de behandelingen beter te doorstaan, te herstellen van de ziekte en/of om te gaan met blijvende klachten. 

  Een revalidatieprogramma kan u helpen om de behandelingen beter te doorstaan, te herstellen van de ziekte en/of om te gaan met blijvende klachten. Tevens kan het uw lichamelijk herstel bevorderen,  uw lichamelijke conditie verbeteren en vermoeidheid verminderen. Een gezonde leefstijl (met aandacht voor lichaam en geest) en lichamelijke activiteiten hebben ook een positieve invloed op uw psychosociaal functioneren. Zo wordt de kans op bijvoorbeeld depressies of angststoornissen verminderd.
  Kijk hier voor meer informatie over oncologische revalidatie.

 • >

  Activiteitentherapie bij kanker

  Activiteitentherapie richt zich op uw herstel en revalidatie door het aanbieden van diverse activiteiten.

  In het kader van reactivering, zingeving, welbevinden, veerkracht en eigenwaarde kan activiteitentherapie een waardevol middel zijn. Het kan u helpen bij het oppakken van zinvolle activiteiten, zowel individueel als samen met anderen. Afleiding van uw klachten, genieten en de balans tussen in- en ontspanning, kunnen een belangrijke rol spelen tijdens het omgaan met uw ziekte. En de nieuwe situatie die om aanpassing van uw leefstijl vraagt. Activiteiten kunnen liggen op diverse vlakken. Bewegen, denken en creativiteit zijn hiervan slechts voorbeelden. Op deze manier kunnen nieuwe vaardigheden en mogelijkheden worden (her-)ontdekt. Het programma wordt in overleg met u opgesteld.

 • >

  Lichamelijk functioneren bij kanker

  Als er problemen ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby’s kan oncologiefysiotherapie worden ingezet. Als er sprake is van oedeem (een abnormale ophoping van vocht in het weefsel) kan oedeemfysiotherapie uitkomst bieden.

  Problemen bij activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby’s kunnen vermindert worden door het inzetten van de volgende therapieën:

  Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het voorkomen en behandelen van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen als gevolg van een oncologische aandoening. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

  • Vermoeidheid
  • Pijn
  • Spanningsklachten
  • Fibrose
  • Huidveranderingen
  • Contracturen
  • Verminderde mobiliteit
  • Verstoorde lichaamsbeleving
  • Verminderde spierkracht
  • Conditieverlies
  • Ademhalingsproblemen

  Oedeemfysiotherapie richt zich specifiek op het onderzoeken en behandelen van verschillende soorten oedeem, de ernst ervan, eventuele huidveranderingen en bijkomende klachten.

 • >

  Psychosociale zorg bij kanker

  Het psychosociaal oncologisch team is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. Dit team bestaat uit een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en medisch psycholoog. In overleg met uw oncologieverpleegkundige en/of medisch specialist wordt gekeken welke psychosociale hulp het beste bij u past. De door u ingevulde lastmeter is hierbij een hulpmiddel.

  De diagnose kanker kan leiden tot stress en spanningen. Van het ene op het andere moment verandert uw leven drastisch. Na de diagnose, tijdens de behandeling of in de periode daarna kunnen bij u veranderingen optreden op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Daarnaast kunt u vragen hebben met betrekking tot uw geloofs- of levensovertuiging. Ook het leven van de mensen in uw naaste omgeving verandert. Dit kan leiden tot spanningen, overbelasting en onbegrip.

  Het psychosociaal oncologisch team is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. In overleg met u bekijkt het team welke hulp het beste bij u past.

  Medisch psycholoog

  De medisch psycholoog behandelt patiënten of hun naasten met psychische klachten bij (of na) kanker. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om klachten als angst, depressiviteit, relatieproblemen of een traumatische ervaring na behandeling. Dergelijke klachten kunnen uw dagelijks leven en welzijn belemmeren en ontregelen. Het kan ook zijn dat eerdere psychische klachten terugkomen of verergeren door de ziekte. Bijvoorbeeld depressieve klachten of rouwklachten in verband met een eerder geleden verlies.

  Herkent u bij uzelf één of meer van bovenstaande klachten, dan kunt u uw medisch specialist of verpleegkundige vragen om een afspraak bij de medisch psycholoog. De psycholoog geeft u informatie over de bij kanker horende verwerkingsprocessen en biedt u waar nodig psychologische begeleiding en behandeling. Psychologische behandeling begint met het uitvragen van uw klachten en het bepalen van uw hulpvraag (doel). Daarna stelt de psycholoog een passende werkwijze (therapie) voor om zo samen met u aan de klachten te werken. Het kan ook zijn dat de psycholoog u doorverwijst naar een andere zorgverlener binnen of buiten ZGT, omdat dit beter bij uw hulpvraag past. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, psychiatrie of de GGZ.
  Als u liever behandeld wilt worden buiten ZGT kunt u een medisch psycholoog van ZGT vragen u te helpen psychosociale oncologische begeleiding buiten  ZGT te vinden.

  U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie bezoeken. Hier vindt u onder ‘deskundigenbestand’ een zorgverlener met kennis van en ervaring met oncologie bij u in de regio.

 • >

  Voeding bij kanker

  Voor een persoonlijk voedingsadvies kan uw behandelend arts of verpleegkundige u verwijzen naar een diëtist. Een oncologie diëtist kan u helpen en adviseren bij vragen/onzekerheden over voeding, zowel voor, tijdens als na de behandeling. 

  Kanker en de behandeling daarvan vragen veel van uw lichaam. U kunt verschillende voedingsgerelateerde klachten krijgen die ervoor kunnen zorgen dat u minder goed kan eten. Zoals misselijkheid, smaakverandering, diarree of obstipatie. Onbedoeld kunt u daardoor afvallen en daarmee gaan weerstand, conditie en kracht vaak ook (snel) achteruit. Om uw voedingstoestand zo optimaal mogelijk te houden en de behandelingen goed te doorstaan, heeft u voeding nodig met voldoende energie, eiwit en overige voedingsstoffen. Ook komt het voor dat bepaalde behandelingen tot ongewenste gewichtstoename leiden.
  Een oncologie diëtist kan u helpen en adviseren bij vragen/onzekerheden over voeding, zowel voor, tijdens als na de behandeling.

  Als u in contact wil komen met een diëtist, kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist.
  U kunt terecht voor individuele begeleiding bij een diëtist in het ziekenhuis:

  • Als u in het ziekenhuis bent opgenomen
  • Als u een behandeling krijgt op de oncologiepolikliniek
  • Als u deelneemt aan het revalidatieprogramma in ZGT, individueel of in groepsverband

  Als bovenstaande niet op u van toepassing is, kunt u tijdens of na uw behandeling begeleiding krijgen van een diëtist (met aandachtsgebied oncologie) in uw eigen woonplaats. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten staan praktijken vermeld (www.nvdietist.nl). Ook biedt de verwijsgids kanker een overzicht van zorgverleners, onder andere diëtisten, organisaties en zelfhulpprogramma's. Dit kan u helpen bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker, ook op het gebied van voeding.

  Meer informatie over voeding en kanker vindt u ook op de website www.voedingenkankerinfo.nl. Dit is een website met informatie uit wetenschap en praktijk over voeding in alle fasen: tijdens de behandeling, na de behandeling, maar ook om de kans op kanker te voorkomen.

   

 • >

  Werk en kanker

  Wanneer u de diagnose kanker krijgt, heeft u veel aan uw hoofd. Ook op werkgebied kunnen er dingen spelen.

  Mag ik werken tijdens de behandeling? Of naar de dagbesteding? Is het verstandig om me ziek te melden? Hoe ga ik om met mijn leidinggevende en collega’s? En wat als ik zelfstandig werk? Zo maar wat vragen die op u af kunnen komen.

  De ergotherapeut kan meedenken over een goede opbouw van uw re-integratie. Daarnaast heeft de afdeling ergotherapie een re-integratiecoach die u kan helpen bij vragen en/of problemen rondom wet en regelgeving bij terugkeer naar werk.

  Kijk op kenniscentrumwerkenkanker.nl, targetatwork.nl, perspectief.uwv.nl, borstkanker.nl en nkf.nl voor meer informatie. Of bespreek het met uw ergotherapeut.

  Energiemanagement

  Bij vermoeidheid en klachten van prikkelverwerking kan ergotherapie u ook verder helpen.

  Door lichamelijke of geestelijke vermoeidheid kunnen de dagelijkse activiteiten een probleem worden. Ook kan de concentratie, het geheugen en de prikkelverwerking lastig zijn. De ergotherapeut begeleidt u hierbij. Bijvoorbeeld door het maken van een dagindeling en keuzes die bij u passen. Rustmomenten rondom actieve momenten zijn hierbij belangrijk. En bij slaapproblemen, gerelateerd aan dag- en avondinvulling, kan de ergotherapeut u ook helpen.

 • >

  Omgang met uw naasten bij kanker

  Een ernstige ziekte zoals kanker, heeft gevolgen voor uw hele omgeving.  

  Voor uw partner en familie, maar ook voor uw vrienden en collega’s heeft uw ziekte impact. Er begint voor alle betrokkenen een zoektocht naar een nieuw evenwicht. Zo reageren kinderen bijvoorbeeld anders op de ziekte dan volwassenen. In de folder 'Kinderen en kanker, wat nu?' leest u hierover meer informatie en tips.

  Alma Inloopershuis

  Het Alma Inloopershuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen, die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben gehad met ernstige aandoeningen, zoals kanker zonder afspraak binnen kunnen lopen.

   Op www.kanker.nl staat meer informatie voor directbetrokkenen, naastbetrokkenen en verwanten. 

 • >

  Uiterlijke verzorging bij kanker

  Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrouwen. Dit geldt voor gezonde mensen, maar zeker ook voor mensen die er door ziekte of behandeling soms minder goed uitzien

  Kanker en de behandelingen daarvan hebben vaak grote gevolgen voor het uiterlijk. Veel mensen verliezen hun haar of krijgen te maken met huid- en nagelproblemen. Hoewel dit vaak tijdelijke verschijnselen zijn, is extra aandacht en zorg voor deze veranderingen belangrijk voor het welzijn van de patiënt. De 'Look good feel better' workshops helpen patiënten de uiterlijke gevolgen van bijvoorbeeld chemotherapie en bestraling te verminderen. 

   

   

 • >

  Het Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg

  Het consultteam ondersteunende en palliatieve zorg kan op ieder moment ondersteuning bieden wanneer de ziekte niet meer te genezen is.

  Hierbij is de aandacht gericht op kwaliteit van leven, het optimaal behandelen van klachten en de wensen en behoeften ten aanzien van behandeling en zorg.
  De verpleegkundig specialist gaat hierover met u en uw naasten in gesprek.
  Vervolgens wordt uw situatie besproken in een team van medisch specialisten, huisartsen en andere disciplines.
  Wij vinden het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over uw behoeften en wensen voor nu en in de toekomst.